Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obchvat obce Stružnice

01. 09. 2021

Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se plánovaného obchvatu obce Stružnice, který je popisován ve schváleném územním plánu obce Stružnice a má také zasáhnout pozemky stávajícího sadu zapsaného na listu vlastnictví č. 23 pro katastrální území Jezvé, ležícího na pozemcích p.č. 442/2, 442/3 a 457/2 (tamtéž). K  dotazům KÚ LK uvedl následující:

  1. Platí tento záměr?

Odpověď:

Plánovaný obchvat obce, který vede i přes předmětné pozemky, je součástí schváleného územního plánu obce Stružnice.

  1. Půjde o investici Libereckého kraje?

Odpověď:

Investorem plánovaného obchvatu obce Stružnice bude Liberecký kraj.

3. Kdy je plánovaná realizace tohoto záměru?

Odpověď:

S předmětným záměrem se v budoucnu počítá, aktuálně není řešen.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435