Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odmítnuté žádosti o informace pro zneužití práva

16. 08. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel požadoval poskytnutí informace o celkovém počtu žádostí odmítnutých dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, dále jaký počet z nich byl odmítnut na základě § 11a tohoto zákona, přičemž žádal tato rozhodnutí poskytnout.

Odpověď na žádost:

KÚ LK žadateli sdělil, že že v období od 1.1.2023 do 30.6.2023 odmítl nebo částečně odmítl celkem 5 žádostí, ovšem ani jednu z důvodu podle § 11a zákona č. 106/1999 Sb.

Mgr. Martin Hýsek
právník
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915