Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Oznámení o zahájení řízení o odstranění části trasy vodovodní přípojky

14. 09. 2023

Předmět žádosti: žadatelka požadovala dokument Oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolené části trasy dokončené stavby „Vodovodní přípojka pro pozemek p.č. 1472/2, k.ú. Frýdlant“, který ji KÚ LK poskytl.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435