Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Domácí porody

30.11.2021  /  Předmět žádosti:  žadatel požadoval informace v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb porodními asistentkami u domácích porodů. Konkrétně požadoval informaci: zda KÚ LK, jako orgán státní správy na úseku zdravotních služ...

Sběrný arch spisu, dokument č.j. KULK 72548/2021

30.11.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval sběrný arch spisu, jehož součástí je dokument s č.j. KULK 72548/2021, včetně samotného dokumentu č.j. KULK 72548/2021. Dále požadoval vytisknutí podané žádosti o informace ze dne 22.11.2021 i upřesnění ...

Počet podnětů týkající se  regulace reklamy

09.11.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně reklam, které KÚ LK shledal v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 závadnými, nebo podatelé podnětů shledali závadnými podle § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o r...

Informace o podaném odvolání

08.11.2021  /  Předmět žádosti : ždatel požadoval informace o podaném odvolání, konkrétně zda odvolání žadatele o informaci bylo KÚ LK doručeno a případně sdělení data doručení  odvolání. Odpověď na žádost: 

Počet úředníků v pracovním poměru

25.10.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval následující údaje: počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, počty úředníků v jednotlivých platových ...

Mediální služby

20.09.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o přehled subjektů, se kterými Krajský úřad Libereckého kraje od roku 2016 podepsal smlouvy jako s externisty poskytujícími služby zaměřené na PR nebo mediální poradenství, mediální nebo PR analýzy, externí komunikaci,...

Informace o sociálním fondu

15.09.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace o sociálním fondu kraje.  Konkrétní dotazy:  1) Vyplácíte některé benefity v peněžní formě (např. dary při pracovních výročích, životních výročích, ošatné apod.)? 2) Pokud ano, jak jsou...

Dozor v oblasti reklamy

14.09.2021  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace o počtu řízení/vydaných pravomocných rozhodnutí o přestupku/uložení pokuty (včetně výše a formy pokuty/oprávnění dle § 7c zákona o regulaci reklamy a jiných oprávnění) vydaných Krajským úřadem Libereck...

Pracovní pozice KÚ LK - "interní" právník

07.09.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval odpovědi na následující dotazy: Kolik osob celkem zaměstnával kraj na pozici interních právníků v roce 2020? Odpověď: „Interní“ právníci jsou zařazeni v právním odb...

Kopie dokumentů ze spisu o stížnosti OZ/111/2019/NO

07.09.2021  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval kopie dokumentů  ze spisu o stížnosti vedené pod spi. zn. OZ/111/2019/NO. Odpověď na žádost : Podle ust. § 94 odst. 1 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínk...

Obchvat obce Stružnice

01.09.2021  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se plánovaného obchvatu obce Stružnice, který je popisován ve schváleném územním plánu obce Stružnice a má také zasáhnout pozemky stávajícího sadu zapsaného na listu vlastnictví č. 23...