Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyúčtování dotace

18.01.2019  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o zaslání detailního přehledu vyúčtování dotace poskytnuté Libereckým krajem subjektu Plavecký klub Česká Lípa z.s. v roce 2017 na základě smlouvy č. OLP/3113/2017. Žádal o uvedení soupisu účetních dokladů ta...

Lokality zvlášť chráněných druhů

17.01.2019  /  Předmět žádosti:   poskytnutí seznamu všech známých lokalit na území města Liberec, které byly s projektantem řešeny při projednávání podoby návrhu územního plánu města Liberec, jaké metody použil dotčený orgán ochrany přírody...

Výjimky k odchytu vlka obecného

21.12.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí kompletního znění všech aktuálně platných výjimek k odchytu vlka obecného (Canis lupus) na území Libereckého kraje vydaných dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v&nbs...

Výjimky k odchytu vlka obecného

21.12.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí kompletního znění všech aktuálně platných výjimek k odchytu vlka obecného (Canis lupus) na území Libereckého kraje vydaných dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v&nbs...

Dotazy z oblasti IT

06.12.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí následujících informací: Kolik tiskáren a za jakou cenu pořídil KÚ LK v období 2015, 2016, 2017, 2018 vyjádřeno v CZK bez DPH po jednotlivých letech. Kolik kopírovacích strojů a...

Projekty Lipo.ink a Regiotram

05.12.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí: seznamu všech organizací zřizovaných krajem či společností, ve kterých má Liberecký kraj svůj podíl či zastoupení, informací o dosavadních nákladech na podnikatelský inkubátor Lipo.ink a ...

Dohoda k č.j. KULK 580212/2017

30.11.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel  žádal o zaslání kopie dohody zmiňované v textu citovaném v žádosti. Odpověď: Krajský úřad Libereckého kraje zaslal požadovaný protokol z dohodovacího řízení k novému územnímu plánu Li...

Rozhodnutí o udělení výjimky

09.11.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí rozhodnutí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle zákona o ochraně přírody a krajiny pro projekt, který je v současné době realizován na pozemk...

Veřejnoprávní smlouvy

30.10.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí informace: kolik žádostí/návrhů o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, bylo k odboru územního plánování a stavebního řádu Kr...

Náhrady škod způsobených chráněnými živočichy

23.10.2018  /  Předmět žádosti: Žadatelka žádala o poskytnutí informace o hlášených požadavcích na proplacení náhrady a poskytnutých náhradách škody na základě zákona č. 115/2002 Sb. (zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněný...