Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace 41/2015 - Nároky vznesené proti Libereckému kraji na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

05.08.2015  /  Předmět žádosti: Žadatel se domáhal poskytnutí informace týkající se aplikace zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v rámci působnosti Krajského ú...

Informace 31/2015 - Platby společnosti Knihy 555

11.06.2015  /  Předmět žádosti: Žadatel se dotazuje na to jaké částky byly Libereckým krajem vyplaceny firmě Knihy 555, Hrdinů 113/21, 460 12, IČ: 68970609, za zboží nakoupené od této firmy nebo za služby poskytnuté touto firmou za roky 2012, 2013, 201...

Informace 30/2015 - Etický kodex a související otázky

10.06.2015  /  Předmět žádosti: Odpověď na žadatelem položené otázky, týkající se existence etického kodexu v rámci Libereckého kraje a související problematiky. Odpověď na žádost: 1. Má úřad Vašeho kraje vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu d...

Informace 26/2015 - Řízení o vyvlastnění vedená KÚ LK

18.05.2015  /  Předmět žádosti: Odpověď na žadatelem položené otázky, týkající se řízení o vyvlastnění zákona podle  č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších před...

Zadejte text