Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Krajská referenda

17.08.2023  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí odpovědi na následující dotazy v souvislosti se snahou skupiny osob, které ve veřejném prostoru a zejména na sociální síti FB prohlašují: "Krajská referenda jsou zákonný nástroj, jak pro...

Odmítnuté žádosti o informace pro zneužití práva

16.08.2023  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí informace o celkovém počtu žádostí odmítnutých dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, dále jaký počet z nich by...

Náhradní rodinná péče

28.07.2023  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se problematiky náhradní rodinné péče a s ním související údaje. KÚ LK žadateli poskytl následující údaje: 1. Kolik dětí a v jakém věku bylo k 30.6. 2023 v přechodné péči v Libere...

Mapa Územního sytému ekologické stability (ÚSES)

30.06.2023  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval poskytnout vektorové datové vrstvy nadregionálního a regionálního ÚSES vymezeného v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje v měřítku 1:100 000. KÚ LK žadateli požadovaná data zaslal přílohou.

Nevyhovující autobus na lince 400

29.06.2023  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se nevyhovujícího autobusu na lince 400. KÚ LK zaslal následující odpovědi: Důvod, z jakého je na lince 400 stále nasazován nevyhovující autobus/autobusy značky Sor. Podmínky, k...

Informace týkající se ochrany oznamovatelů

19.06.2023  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval soubor informací týkajících se ochrany oznamovatelů. KÚ LK k jednotlivým bodům zaslal následující odpovědi. Vnitřní předpis vašeho kraje upravující ochranu oznamovatelů podle Směrnice. ...

Počet zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje

01.06.2023  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval informace o celkovém počtu zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje spolu s rozdělením na muže a ženy. Dále požaduje číselný a procentuální podíl úředníků a ostatních zaměstnanců Krajského úřa...

Seznam obcí LK + kontaktní údaje

31.05.2023  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval seznam jednotlivých obcí Libereckého kraje, a to zejména včetně e-mailového kontaktu na vedení či sekretariát těchto obcí. Podle § 6 odst. 1 zákon č. 106/1999 Sb. „pokud žádost směřuje ...

Zdravotnická zařízení-porodní asistentky

16.05.2023  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval informace v souvislosti se zřizováním zdravotnických zařízení – pracovišť porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody.  Konkrétně požadoval informace o tom: (i) zda úřad, jako orgán...

Financování sportu 2018-2023

10.05.2023  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval následující informace týkající se financování sportu Libereckým krajem v letech 2018-2023. Jak se Liberecký kraj podílí ze svého rozpočtu na financování sportu obecně; resp. jaká částka z ro...