Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpor porti příkazu ÚOHS

09.06.2020  /  <strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;source sans pro&quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bolder; letter-spacing: normal; orphan...

Podnikatelský inkubátor, příkaz ÚOHS

29.05.2020  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval násldující informace: Rámcovou smlouvu na nákup sedmnácti nových autobusů pro ČSAD Liberec a v souvislosti s tím o kopie veškerých materiálů, které s tímto nákupem projednávala Rada Libere...

Personální audit

28.05.2020  /  Předmět žádosti:   žadatel požadoval informaci, zda krajký úřad provádí presonální audit, popřípadě, kdy byl naposledy proveden. Dále požadoval samotný dokument a závěry personálního auditu. Odpověď: KÚ LK uvedl, že v případě, kdy je vy...

Mediální politika kraje

06.05.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval zodpovězení dotazů týkající se medální politiky Libereckého kraje. Odpověď KÚ LK:  KÚ LK k dotazům žadateke uvádí následující: Jaká média (včetně TV vysílání, rozhlasu, tištěných periodi...

Průtahy v řízení, nedodržování zákonných lhůt

05.05.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace o tom, jakým způsobem jsou řešeny případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Dále byla požadována informace, zdali jsou úředníci za průtahy v&...

Regulace reklamy

05.05.2020  /  Předmět žádosti:   Občanské sdružení NESEHNUTÍ požadovalo od Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen Úřad) poskytnutí informací podle ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rekl...

Informace k pozemkům v k.ú. Janov nad Nisou

05.05.2020  /  Předmět žádosti:  žadatel požadoval informace týkající  na počtu jednání, které měly proběhnout na odboru územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s pozemky parc. č. 590/6 a 590/7 v katastru obce Janov nad Nisou  od roku 2...

Adresář obcí v Libereckém kraji

23.04.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval poskytnutí seznamu adres všech obcí v působnosti Libereckého kraje. Odpověď: KÚ LK žadateli poskytl požadované údaje.

Adresář obcí Libereckého kraje

08.04.2020  /  Předmět žádosti: žadatel žádal o zaslání kontaktů měst a obcí v působnosti Libereckého kraje. Odpověď: KÚ LK dle § 6 odst. 1  zákona o svobodném přístupu k informacím odkázal žadatele na již zveřejněnou informaci na webových ...

Protokol o kontrole OK-09/19

08.04.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval protokol o kontrole OK-09/19 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, Zborovská 519. Odpověď žádosti: KÚ LK zaslal poždadovaný dokument, v souladu s ust. § 8a zákona o sv...

Správní žaloba 

13.02.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 1) poskytnutí kompletního znění správní žaloby, která byla podána proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže R0057/2018/VZ-18785/2018/323/EBr, 2) poskytn...

Informace o dopravní obslužnosti Libereckého kraje

07.02.2020  /  Předmět žádosti:   Žadatel požadoval informace o dopravní obslužnosti v Libereckém kraji, konkrétně kteří dopravci tuto obslužnost zajišťují, kolik km/rok ujíždějí v obslužnosti a dobu na kterou mají uzavřenou smlouvu (datum ukončení). ...

Kritická informační infrastruktura v krizovém plánu LK

05.02.2020  /  Předmět žádosti: Źadatel žádal o: sdělení, zda krizový plán kraje ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení obsahuje seznam provozovaných prvků kritické informační infrastruktury ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 181/...

Zadejte text