Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace č. 7/2017 - Informace o výběrovém řízení na pozici ředitelky Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

13.02.2017  /  Předmět žádosti: Žadatelka žádala o poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení na pozici ředitel/ka Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, IČ: 75129507, a to konkrétně:...

Informace č. 67/2016 - informace k lokalitě Bradlecké bučiny

06.12.2016  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval odpovědi na následující dotazy týkající se lokality Bradlecké bučiny: 1) Taxativní výčet kroků, které byly učiněny KÚ v průběhu roku 2016 na přípravě vyhlášení PR Bučiny u Bradlecké Lhoty (Bradlecké bučiny). ...

Informace č. 66/2016

21.11.2016  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval informaci o tom, kdo je navrhovatelem ve výběrových řízeních OZ 413/2016/SPO/VŘ37, OZ 416/2016/SPO/VŘ38, OZ 432/2016/SPO/VŘ42, OZ 430/2016/SPO/VŘ40, OZ 427/2016/SPO/VŘ39 v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní ad...

Informace 62/2016 - Poskytnutí informací ze spisu

27.09.2016  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. OD 883/16-2/67.1/16260/Li, a to konkrétně protokol z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků, policejní spis v dané věci, soupis...

Informace 61/2016 - Protokol o výslechu svědka

20.09.2016  /  Předmět žádosti: Źadatel požadoval poskytnutí protokolu o výslechu svědka ve správním řízení č.j. OD 812-/16-2/67.1/16248/St.   Odpověď na žádost: Protokol byl poskytnut a je zveřejněn níže po anonymizaci chráněných osobních ...