Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace – evidence ustanovených stráží přírody

14.11.2013  /  Předmět žádosti: V souladu s povinností krajského úřadu vést evidenci stráží přírody Vás žádám o poskytnutí informace: - kolik ustanovených  stráží přírody Váš krajský úřad eviduje; - kolik bylo Vaším krajským úřadem...

Informace – veřejné zakázky a investice

29.10.2013  /  Předmět žádosti: tabulka investic pro roky 2009-12 či jiného dokumentu obsahujícího informace o krajských investicích a způsobu jejich financování - podíl EU a kraje. Odpověď: Níže uvádíme tabulky investic pro roky 2009 – ...

Informace – smlouva s Genus TV

26.09.2013  /  Předmět žádosti: Platí Smlouva mezi Libereckým krajem a Genus TV, a.s. na zajištění, distribuci a tisk periodika "Měsíčník Liberecký kraj" ze dne 27.5. 2004?  A pokud ano, jak jsou naplňovány body smlouvy - hlava XI &qu...

Informace - zrušení rybářského revíru

26.09.2013  /  Předmět žádosti: Obsah žádosti specifikujeme níže uvedeným způsobem: 1) Žádáme o zaslání kopií všech rozhodnutí, jimiž bylo v obvodu Vaší působnosti rozhodnuto o zrušení rybářského revíru ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 záko...

Informace – veřejné zakázky a rozpočet

14.09.2013  /  Předmět žádosti: Existuje centrální zadavatel pro Liberecký kraj a jeho zřizované organizace? Pokud ANO, prosím o název a internetový odkaz. Jsou veškeré veřejné zakázky zadávané krajem a jím zřizovanými organizacemi zveřejněny...

Informace - zaslání směrnice autoprovozu

22.08.2013  /  Předmět žádosti: Zaslání směrnice upravující pravidla autoprovozu KÚ LK Odpověď: na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 6.8.2013 Vám v příloze zasílám požadovanou informaci, tedy ...

Informace – prvostupňová rozhodnutí - odvolání

22.08.2013  /  Předmět žádosti: otázka č. 1 Kolik prvostupňových rozhodnutí Váš úřad přezkoumával (jako odvolací správní orgán) k odvolání účastníků řízení a kolik těchto prvostupňových rozhodnutí po jejich přezkoumání zrušil. Prosím o údaje za roky...

Informace – řízení v rámci stavebního zákona

22.08.2013  /  Předmět žádosti: - kolik řízení zahájil Váš úřad podle § 91 stavebního zákona (spojené územní řízení a posuzování vlivů na životní prostředí) v době od účinnosti "velké" novely stavebního zákona, tj. od 1.1.2013 - o jak...