Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Projektová žádost projektu s názvem „Pomoz mi, abych to dokázal“, žadatele/příjemce Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace.

11.07.2013  /  Předmět žádosti: Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o projektovou žádost projektu s názvem "Pomoz mi, abych to dokázal", žadatele/příjemce ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, p...

Informace - projekt SLAĎ

08.07.2013  /  Předmět žádosti o informace: Dobrý den, dle Zákona číslo 106/1999 Sb. Vás laskavě  žádám o informaci, kdo a kolik si  nahrabal a zda byl zdravý při vymyšlení Projektu   http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page4049/Projekty-z...

Informace - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec

08.07.2013  /  Předmět žádosti o informace: ZDE . Odpověď: Rozpočet 2012 a 2013 NIV celkem, z toho rozpočet MŠ, pro Základní školu a Mateřskou školu pro tělesně postižené, Liberec, Lužická920/7, příspěvková organizace Pouze přímé výdaj...

Jednání Zastupitelstva Libereckého kraje

08.07.2013  /  Předmět žádosti: Jmenovite vysledky vsech hlasovani na vsech zasedanich zastupitelstva kraje od voleb do krajskych zastupitelstev v roce 2008 do voleb do krajskych zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby bylo u kazdeho hlasovani ...

Řízení ve věci pozemní komunikace

08.07.2013  /  Předmět žádosti o informace: ZDE . Odpověď: obdrželi jsme k vyřízení Vaše podání nazvané „Žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím – č. 106/1999 Sb.“, ze dne 26. 5. 2013. Zde popisujete historii žádostí...

Právní informační systémy

08.07.2013  /  Předmět žádosti o informace: ve smyslu § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon “) žádáme o poskytnutí následujících informací podle §...

Komunikace s Městským úřadem Turnov

08.07.2013  /  Předmět žádosti o informace: ZDE . Odpověď: Bod č. 1: Přílohou tohoto dopisu je požadovaná kopie písemnosti Městského úřadu Turnov-stavebního úřadu ze dne 15. 3. 2013 v příloze. Bod č. 2 a č. 4: Krajský ú...

Vyhlášky o zákazu podomního prodeje

08.07.2013  /  Předmět žádosti: Jakožto kraj máte přehled o jednotlivých obecních vyhláškách, které se týkají zákazu podomního prodeje, což je umožněno živnostenským zákonem. Rád bych Vás proto poprosil o poskytnutí přehledu těchto vyhlášek o zákazu podom...

Statistické údaje Libereckého kraje

08.07.2013  /  Předmět žádosti: Uvést: všechny radní kraje  (+hejtmany a jejich náměstky, jméno a politickou stranu, za kterou byli zvoleni) za celou historii krajské samosprávy, tedy od prvních krajských voleb v roce 2000 až po nové složení kra...

Spolupráce se společností Citibank Europe

08.07.2013  /  Předmět žádosti o informace: Zejména z tiskové zprávy Libereckého kraje „ S novou kreditní kartou Citi Opuscard mohou lidé cestovat i platit “ uveřejněné dne 3. 10. 2012 na stránce www.kraj-lbc.cz/id:170946 , vyplývá, že...

Informace – platy a odměny

28.06.2013  /  Předmět žádosti o informace: V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o poskytnutí údajů o výši platu včetně odměn a dále jakýchkoliv jiných finančních prostředků poskytnutých z veř...

Informace – železniční doprava v LK

17.04.2013  /  Předmět žádosti:  1) Jaká byla výše vyrovnávací platby v železniční osobní dopravě, konkrétně na regionální trati č. 087 za rok 2012 a to ve vyjádření na 1 vlkm (v dopravním plánu je pouze celková výše vyrovnávací platby), 2) Pokud nen...