Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Náhradní rodinná péče

28.01.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval zodpovězení následujících dotazů týkající se náhradní rodinné péče: Kolik bylo od 1. 1. 2013 do 31. 12. 1019 v Libereckém kraji celkem zařazeno přechodných pěstounů? Kolik přechodných pěstounů o...

Informace k domovní ČOV

22.01.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval následující infomrace: Jaká je lhůta pro vydání rozhodnutí na základě „Žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o dodatečné st...

Informace k projektu IP-1

16.01.2020  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval usnesení č. 874/12/RK a č. 234/12/ZK, důvodové zprávy a přílohy. Odpověď: KÚ LK poskytl požadované dokumenty.

Přehled finančních prostředků na propagaci LK za rok 2019

15.01.2020  /  Předmět  žádosti: 1. Kompletní přehled všech prostředků, které za rok 2019 Liberecký kraj poskytl jednotlivým médiím, ať již formou smluv za různé seriály či za jednotlivé články, reportáže a podobně. Nejen z odboru kanceláře hejtmana, ...

Rekonstrukce komunikace Podbozkov - Cimbál

04.01.2020  /  Předmět žádosti: Žadatel požaduje informace týkající se výkazu výměr a určené technologie k zamýšlené akci rekonstrukce komunikace Podbozkov - Cimbál. Odpověď: KÚLK sdělil, že veřejná zakázka na rekonstrukci příslušné komunikace byla z...

Děti v pěstounské péči

25.11.2019  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval informaci o počtu dětí, které byly v roce 2018 a v roce 2019 (k datu 19. 11. 2019) předány Krajským úřadem Libereckého kraje (dále jen „KÚ LK“) do pěstounské péče, a to oficiálním pěstounům, kteří ...

Informace k měření rychlosti vozidel 2

18.11.2019  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval  upřesnění informace týkající se měření rychlosti vozidel. Dotázal se, zda-li dojde ke změření rychlosti (kdy rychloměr vyhodnotí rychlost a uloží snímek z měření), musí být měřeno v souladu s návo...

Informace k měření rychlosti vozidel

15.11.2019  /  Předmět žádosti: žadatel požaduje informaci týkající se měřerní rychlosti vozidel. Odpověť na žádost: KÚLK sdělil, že pokud dojde ke změření rychlosti vozidla, musí být měření rychlosti provedeno v souladu s návodem k obsluze...

Počet správních řízení v oblasti regulace reklamy

06.11.2019  /  Předmět žádosti: Žadatel požaduje informaci o počtu správních řízení, včetně uvedení spisových značek vedených Krajským úřadem Libereckého kraje v rámci dozorové činnosti v oblasti regulace reklamy, pro porušení zákazu reklamy, která je ...

Zadejte text