Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Nouzové ubytování ukrajinských válečných uprchlíků

05.04.2023  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval zaslání odpovědí na dotazy týkající se nouzového ubytování ukrajinských válečných uprchlíků. KÚ LK zaslal tyto požadované informace. 1. Kolik uprchlíků bylo ubytováno v tzv. nouzovém ubytování (evidova...

Odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb

13.03.2023  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval informace o tom, kdy naposledy krajský úřad odejmul oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v případě, kdy poskytovatel opakovaně požadoval od pacientů úhradu za zdravotní služby v rozporu...

Regulace reklamy

08.03.2023  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace o tom, zda KÚ LK v posledních 10 letech (v případě, že by to bylo mimořádně obtížné, tak alespoň v posledních 5 letech) obdržel podnět na přestupek fyzické či právnické osoby dle § 8 odst...

Chatová komunikace (sken)

08.03.2023  /  Předmět žádosti:  žadatel požadoval poskytnout chatovou komunikaci ubytovaných (sken), která byla přílohou stanoviska města Cvikov na stížnost žadatele. Komunikaci KÚ LK zaslal přílohou odpovědi.

Rozhodnutí o vyvlastnění napadené žalobou

03.03.2023  /  Předmět žádosti:  žadatel požadoval uvedení (označení, resp. sdělení spisových značek) všech rozhodnutí o vyvlastnění, která KÚ LK vydal coby odvolací orgán od 1.1.2015 do současnosti, a která byla současně napadena žalobou ve správním so...

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

03.03.2023  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval následující informace: Kterým (všem) subjektům (fyzickým a právnickým osobám) bylo vydáno a ke dni podání žádosti je stále platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb s místem poskytován...

Nouzového ubytování uprchlíků 

02.03.2023  /  Předmět žádosti :  Poznámka : Je-li v otázkách či odpovědích užíván termín „smlouva“ či „dohoda“, jedná se o dohodu ve smyslu zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem...

Fotovoltaické panely na budovách Libereckého kraje 

02.03.2023  /  Předmět žádosti:  žadatel požadoval odpovědi na dotazy k fotovoltaickým panlům: Kolik projektů instalace fotovoltaických panelů na budovách či v areálech Libereckého kraje či jeho příspěvkových organizací realizoval Liberecký kraj v let...

Informace o veřejných sbírkách

23.02.2023  /  Žádost: Institut pro památky a kulturu, o.p.s., prezentuje aktuální veřejné sbírky a dotace na obnovu památek v České republice a pořádá ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem soutěž veřejných sbírek v oblasti kul...