Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace – výstavba silnice R35 a technologie oprav silnic

21.02.2013  /  Předmět žádosti o informace:   Jaký je současný stav okolo výstavby silnice R35 přes Český ráj. Jaké přípravy nyní probíhají k plánované stavbě a jak je zajištěno financování? Také prosím o informaci, zda je nutný výkup pozemků a jak prob...

Informace – smlouvy s Energy Benefit Centre a.s.

21.02.2013  /  Předmět žádosti o informace: Žádost 106/1999 Sb. ( __ ) Odpověď:  K bodu 1) žádosti: V období 1. 9. 2012 až 24. 1. 2013 uzavřel Liberecký kraj se společnosti Energy Benefit Centre a.s. tento smluvní vztah: Objednávka ze dne 1...

Informace – Program rozvoje venkova

21.02.2013  /  Předmět žádosti o informace: Výše finanční částky určené schváleným rozpočtem Libereckého kraje na Odpověď:   1)       Výše finanční částky určené schváleným rozpočtem Libereckého kraje na financování kr...

Informace – hromadná doprava v LK

07.01.2013  /  Předmět žádosti o informace: Timto Vas v souladu se zakonem č. 106/1999 Sb., o svobodnem přistupu k informacim, v platnem zněni, žadam o poskytnuti nasledujicich informaci: - Kalkulace jakehokoliv navyšeni ceny krajem objednavanych služeb v zavaz...

Informace – místně příslušné orgány

07.01.2013  /  Předmět žádosti o informace:   Žádám o poskytnutí informací v následujícím rozsahu: Část první - Úplný název Vašeho orgánu územní samosprávy - Vaše PSČ - Další PSČ, která spadají pod Váš orgán územní samosprávy – přidružené ...

Informace - ZŠ Sokolovská a dotace

16.11.2012  /  Předmět žádosti o informaci:   Ve kterých projektech, spojených s dotacemi Evropské Unie i jinými, je v současné době zapojena ZŠ Sokolovská? Jedná se nám nejen o projekty doposud běžící, ale i o projekty, které již skončily,...

Informace - hromadná doprava v LK

16.11.2012  /  Předmět žádosti o informaci:   (i) Jaký je počet osob přepravených prostředky hromadné dopravy provozovanými nebo financovanými (i částečně) Vaší organizací za roky 2011, 2010 a 2009? Jaké je zastoupení jednotlivých typů prostředků hro...

Informace - veřejné zakázky

16.11.2012  /  Předmět žádosti o informace:   Žádám o sdělení, jaké veřejné zakázky (od 100 tisíc Kč) byly Libereckým krajem zadány (zadáním míním okamžik podpisu smlouvy s dodavatelem) v období od 1. července 2012 do 12. října 2012. Konkrétně...

Informace - volba ředitele školy Gymnázium Česká Lípa

17.10.2012  /  Předmět žádost o informace: Dobrý den, Vaším úřadem mi bylo sděleno, že do konkurzní komise při výběrovém řízení na ředitele školy Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, byl jmenován podle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky 54/...

Informace - spisová služba a Národní památkový ústav

17.10.2012  /  Předmět žádosti o informaci:   a) jaký systém elektronické spisové služby užívá povinný subjekt a od kterého roku; b) zda systém elektronické spisové služby povinného subjektu umožňuje vyhledávání žádostí (spisů o žádostech) podle jm...

Informace – zásady územního rozvoje Libereckého kraje

10.10.2012  /  Předmět žádosti o informace:   Na základě ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jakož i nálezu ÚS ze dne 24.1.2007, sp. zn. I ÚS 260/06 a rozhodnutí NSS ze dne 29.5.2008, sp. zn. 8 As 57/2006-67, Vás ž...