Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace - hromadná doprava v LK

16.11.2012  /  Předmět žádosti o informaci:   (i) Jaký je počet osob přepravených prostředky hromadné dopravy provozovanými nebo financovanými (i částečně) Vaší organizací za roky 2011, 2010 a 2009? Jaké je zastoupení jednotlivých typů prostředků hro...

Informace - veřejné zakázky

16.11.2012  /  Předmět žádosti o informace:   Žádám o sdělení, jaké veřejné zakázky (od 100 tisíc Kč) byly Libereckým krajem zadány (zadáním míním okamžik podpisu smlouvy s dodavatelem) v období od 1. července 2012 do 12. října 2012. Konkrétně...

Informace - volba ředitele školy Gymnázium Česká Lípa

17.10.2012  /  Předmět žádost o informace: Dobrý den, Vaším úřadem mi bylo sděleno, že do konkurzní komise při výběrovém řízení na ředitele školy Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, byl jmenován podle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky 54/...

Informace - spisová služba a Národní památkový ústav

17.10.2012  /  Předmět žádosti o informaci:   a) jaký systém elektronické spisové služby užívá povinný subjekt a od kterého roku; b) zda systém elektronické spisové služby povinného subjektu umožňuje vyhledávání žádostí (spisů o žádostech) podle jm...

Informace – zásady územního rozvoje Libereckého kraje

10.10.2012  /  Předmět žádosti o informace:   Na základě ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jakož i nálezu ÚS ze dne 24.1.2007, sp. zn. I ÚS 260/06 a rozhodnutí NSS ze dne 29.5.2008, sp. zn. 8 As 57/2006-67, Vás ž...

Informace – poskytnutí vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s uložením kanalizační přípojky či jiného vedení do tělesa vozovky silnice v majetku kraje, popřípadě její varianty

10.10.2012  /  Předmět žádosti o informaci:  Žádost o zaslání vzorové smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s uložením kanalizační přípiojky či jiného vedení do tělesa vozovky silnice v majetku Libereckého kraje, popřípadě její varianty, je-li ...

Informace o spisové službě

28.06.2012  /  Předmět žádosti o informace:   Žádost 106/1999 Sb. ( __ ) Odpověď:   1. Máte zaveden systém řízení dokumentů a informací (spisové služby)? V případě, že ano, podle jakých standardů je takový systém zaveden? Z&...

Informace o výsledku výběrového řízení

27.06.2012  /  Předmět žádostu o informaci: Odpověď: na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí informace jakému dodavateli byla zadána veřejná zakázka „Rekonstrukce Obchodní akademie...