Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k veřejným zakázkám

27.06.2012  /  Předmět žádosti o informace: Žádost 106/1999 Sb. ( __ ) Odpověď: 1. Má kraj implementována interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek (nejen malého rozsahu, ale také podlimitních a nadlimitních)? Pokud ano, žádáme kopii tohoto do...

Informace o azbestu ve školách

27.06.2012  /  Předmět žádostu o informaci: Kolik evidujete základních škol s možným výskytem azbestu ve stavebních materiálech (boletické panely aj.)? Kolik evidujete mateřských škol s možným výskytem azbestu ve stavebních mat...

Informace k radničnímu tisku

27.06.2012  /  Předmět žádosti o informaci: Žádost 106/1999 Sb. ( __ ) Odpověď: na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám k Vašemu dotazu vztahujícímu se k radničnímu periodiku, ...

Informace k žádosti - pěstounská péče

27.06.2012  /  Předmět žádosti o informace: Opětovný dotaz na vyřízení žádosti žádost podané v březnu 2010 na Odboru sociálních věcí v Jablonci nad Nisou, kdy tazatelka dne 23.2.2012 ukončila přípravu na výkon pěstounského poslání, čímž jsem splnila požadavky ...

Počet odvolání, rozhodnutí soudu – od 1. 1. 2007

17.05.2012  /  Předmět žádosti o informaci: Odpověď:  obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací o počtu odvolání (§ 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád) podaných proti rozhodnutí ...

Informace o počtu porodních asistentek

16.05.2012  /  Předmět žádosti o informace: Odpověď:  Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví nevede v registru nestátních zdravotnických zařízení žádné zařízení registrované v oboru porodní asistentka. O vydání registrac...

Informace o dotaci pro TJ Bižuterie

16.05.2012  /  Předmět žádosti o informace:    Odpověď: Krajským úřadem Libereckého kraje byly v požadovaném období do roku 2011 proplaceny následující dotace:   datum ...

Informace k výrobě odznáčku se znakem kraje

09.03.2012  /  Předmět žádosti o informace:  Dovoluji si požádat o sdělení níže uvedených informací, které se týkají výroby odznáčků s logem Libereckého kraje (foto příloha č. 1 a příloha č. 2), jejichž zadavatelem byl zřejmě Liberecký kraj. ...

Informace týkající se zakázky na opravy mostů

17.02.2012  /  Předmět žádosti o informaci: Požadované informace se týkají veřejné zakázky na opravy mostů, která byla v ISVZ US uvedena pod ID 60049997. Následně došlo ke zrušení tohoto zadávacího řízení a pravděpodobně rozdělení zakázky na dílčí zakázky. ...