Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Mostní objekty v ČR

15.05.2008  /  1. Existuje  na MMR centrální evidence mostních objektů tak,  jak stanoví na základě zjištění při prováděných prohlídkách platné ČSN a dalších předpisy ? 2. Kolik je celkem evidováno mostních objektů v majetku krajů a jak...

Informace týkající se rozpočtu LK (grantová politika, investice v oblasti dotační politiky podnikatelům a v oblasti činnosti neziskových organizací aj.) a návrhů zákonů ZK předložených poslanecké sněmovně

24.04.2008  /  1. Jaké částky získal kraj z evropských rozpočtů v letech 2005, 2006 a 2007? V níže uvedené tabulce je uveden přehled o výši finančních prostředků získaných v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z prostředků EU,...

Informace týkající se kulturních památek na území LK

04.04.2008  /  1. Počet a seznam kulturních památek na území kraje. Krajský úřad Libereckého kraje není podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, oprávněn vést seznam kulturních památek. Tento seznam vede na základě zmocnění daného zákonem v us...

Informace o odměně za výkon funkce členům ZK

02.04.2008  /  Kolik činí odměna za výkon členům zastupitelstva kraje?   Odměňování členů zastupitelstev kraje upravuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela naříz...

Přechod práv a závazků Krajské nemocnice Liberec, p.o.

05.03.2008  /  Z veřejně dostupných registrů není patrná jakákoli změna ohledně Krajské nemocnice Liberec, příspěvkové organizace, se sídlem Husova 40, Liberec, IČ: 00829951, (dále jen "Krajská nemocnice Liberec, p.o.") tak z usnesení č. 70/07/ZK přijatého na zase...

Informace o využívání soukromých bezpečnostních služeb

09.05.2007  /  a) Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezepčnostních služeb (SBS)? b) Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje? c) Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH? d) Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých...

Informační systémy LK

03.04.2007  /  1. Jaké informační systémy provozujete? Ginis, Vema, , ASPI, Codexis, IDOS, Dotace, Dotační informační systém, Powerkey, MDS 2. Na které agendy jsou informační systémy nasazeny? Vedení ekonomiky, účetnictví a majetku, personální a mzdo...

Znak Libereckého kraje

13.03.2007  /  Dotaz: Byla zveřejněna výzva k předkládání námětů na symboly kraje. Kolik návrhů tedy odborná komise posuzovala? Byly na základě výzvy posílány pouze slovní popisy, které dále zpracoval Mgr.J. Tejkal nebo konkrétní vyobrazení? Kdo byli autoři...

Zadejte text