Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace – smlouva s Genus TV

26.09.2013  /  Předmět žádosti: Platí Smlouva mezi Libereckým krajem a Genus TV, a.s. na zajištění, distribuci a tisk periodika "Měsíčník Liberecký kraj" ze dne 27.5. 2004?  A pokud ano, jak jsou naplňovány body smlouvy - hlava XI &qu...

Informace - zrušení rybářského revíru

26.09.2013  /  Předmět žádosti: Obsah žádosti specifikujeme níže uvedeným způsobem: 1) Žádáme o zaslání kopií všech rozhodnutí, jimiž bylo v obvodu Vaší působnosti rozhodnuto o zrušení rybářského revíru ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 záko...

Informace – veřejné zakázky a rozpočet

14.09.2013  /  Předmět žádosti: Existuje centrální zadavatel pro Liberecký kraj a jeho zřizované organizace? Pokud ANO, prosím o název a internetový odkaz. Jsou veškeré veřejné zakázky zadávané krajem a jím zřizovanými organizacemi zveřejněny...

Informace - zaslání směrnice autoprovozu

22.08.2013  /  Předmět žádosti: Zaslání směrnice upravující pravidla autoprovozu KÚ LK Odpověď: na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 6.8.2013 Vám v příloze zasílám požadovanou informaci, tedy ...

Informace – prvostupňová rozhodnutí - odvolání

22.08.2013  /  Předmět žádosti: otázka č. 1 Kolik prvostupňových rozhodnutí Váš úřad přezkoumával (jako odvolací správní orgán) k odvolání účastníků řízení a kolik těchto prvostupňových rozhodnutí po jejich přezkoumání zrušil. Prosím o údaje za roky...

Informace – řízení v rámci stavebního zákona

22.08.2013  /  Předmět žádosti: - kolik řízení zahájil Váš úřad podle § 91 stavebního zákona (spojené územní řízení a posuzování vlivů na životní prostředí) v době od účinnosti "velké" novely stavebního zákona, tj. od 1.1.2013 - o jak...

Projektová žádost projektu s názvem „Pomoz mi, abych to dokázal“, žadatele/příjemce Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace.

11.07.2013  /  Předmět žádosti: Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o projektovou žádost projektu s názvem "Pomoz mi, abych to dokázal", žadatele/příjemce ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, p...

Informace - projekt SLAĎ

08.07.2013  /  Předmět žádosti o informace: Dobrý den, dle Zákona číslo 106/1999 Sb. Vás laskavě  žádám o informaci, kdo a kolik si  nahrabal a zda byl zdravý při vymyšlení Projektu   http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page4049/Projekty-z...

Informace - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec

08.07.2013  /  Předmět žádosti o informace: ZDE . Odpověď: Rozpočet 2012 a 2013 NIV celkem, z toho rozpočet MŠ, pro Základní školu a Mateřskou školu pro tělesně postižené, Liberec, Lužická920/7, příspěvková organizace Pouze přímé výdaj...

Jednání Zastupitelstva Libereckého kraje

08.07.2013  /  Předmět žádosti: Jmenovite vysledky vsech hlasovani na vsech zasedanich zastupitelstva kraje od voleb do krajskych zastupitelstev v roce 2008 do voleb do krajskych zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby bylo u kazdeho hlasovani ...

Řízení ve věci pozemní komunikace

08.07.2013  /  Předmět žádosti o informace: ZDE . Odpověď: obdrželi jsme k vyřízení Vaše podání nazvané „Žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím – č. 106/1999 Sb.“, ze dne 26. 5. 2013. Zde popisujete historii žádostí...