Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace týkající zákona č. 265/1999 Sb.

23.06.2010  /  Předmět žádosti o poskytnutí informace: Liberecký kraj (dále jen „kraj“) je podle ustanovení § 4 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění, v přenesené působnosti ...

Informace k zaměstnancům KÚLK

29.04.2010  /  Předmět žádosti o poskytnutí informace: přepočtený  počet zaměstnanců ve Vaší organizaci. objem mzdových prostředků ve Vaší organizaci. přepočtené počty zaměstnanců po jednotlivých platových třídách a průměrný plat v p...

IPo realizované v rámci OP VK

17.03.2010  /  Předmět žádosti o poskytutí informace: Poskytnutí informací, které se týkají administrativní náročnosti Individuálních projektů ostatních (IPo) realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výsledky&...

Posudek studie proveditelnosti a účelnosti silnice R35

15.03.2010  /  Předmět žádosti o poskytnutí informace: Zaslání kopie původního zadání oponentury kraje u profesora Ing. Lehovce, kopii jeho původního posudku a zaslání i řádné a podepsané kopie Expertního posudku, který měl být vydaný prof. Ing. Lehovcem dne ...

Informace k soutěži Vesnice roku

10.03.2010  /  Předmět žádosti o poskytnutí informace: v jaké celkové výši byly vyplaceny finanční částky na jednotlivé ceny /stuhy 1 až 3 umístění/, v krajském kole z prostředků kraje za roky 2007, 2008, 2009 a v jaké výši jsou stanoveny na rok 2010. Z jakýc...

Informace týkající se rozhodnutí správních soudů

01.03.2010  /  Předmět žádosti o poskytnutí informace: Kolik rozhodnutí krajského úřadu bylo v období od 1.1.2007 do 31.12.2009 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě podle ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s.ř....

Stanoviska obcí ve věci výběru koridoru R35

01.03.2010  /  Předmět žádosti o poskytnutí informace: Fotokopie všech stanovisek všech obcí, které zaslaly obce Libereckému kraji ve věci výběru koridoru rychlostní silnice R35. Pro stanovisko byl obcím stanoven termín do 21. 1. 2010. Odpověď: 29 dot...

Investiční plány pro rok 2010

07.01.2010  /  Předmět žádosti o poskytnutí informace: Zaslání investičních plánů Vašeho kraje pro rok 2010, resp. seznam projektů, které jsou plánovány krajem na rok 2010 a budou financovány z rozpočtů kraje nebo z veřejných rozpočtů. U těchto proj...

Informace k zajištění dopravních služeb kraje

23.12.2009  /  Předmět žádosti o poskytnutí informace: Poskytnutí Smlouvy o závazku veřejné dopravy v regionální drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu a zajištění dopravních služeb kraje, uzavřené mezi krajem a Českými drahami, a.s., IČ: 70994226, Praha 1, ...

Informace týkající se výdajů pro členy Rady kraje

09.12.2009  /  Předmět žádosti o poskytnutí informace: Informace týkající se výdajů pro členy rady kraje + konkrétní částky u bodů: 1-3, 6-11, 14-16, 19, 20, 25 Odpověď: Platy členů Rady LK jsou stanoveny tabulkově dle nařízení vlády č. 37/2003 S...