Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Stanoviska k Územnímu plánu Liberec

03.02.2023  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval následující dokuemnty, které KÚ LK poskytl Stanovisko, které uplatnil Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí („KÚ LK OŽP“) jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany ž...

Krizové hřbitovy

01.02.2023  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval informace ke krizovým hřbitovům, které kraj vyčlenil pro případ hromadného úmrtí. Konkrétně požadoval následující dotazy, ke kterým KÚ LK zasílal následující odpovědi: 1) Na základě jakého podnětu jste se...

Pomoc Ukrajině a ukrajinským občanům v Libereckém kraji

31.01.2023  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal poskytnout odpovědi na následující dotazy: Kolik finančních prostředků z rozpočtu krajského úřadu Libereckého kraje bylo zasláno na pomoc státu Ukrajině se zvládnutím konfliktu s Ruskou federaci, a to...

Náhradní rodinná péče

26.01.2023  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval odpovědi na dotazy týkající se náhradní rodinné péče, na které Krajský úřad Libereckého kraje zaslal následující odpovědi: 1.Pro kolik dětí ve věku 0-3 roky je v Libereckém kraji vyhledávána náhradn...

Pěstounská péče

18.01.2023  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace týkající se pěstounské péče, které mu KÚ LK částečně poskytl: 1. Jaký je počet volných přechodných a dlouhodobých pěstounů v LB kraji ke dni vypracování odpovědi na Žádost o poskytnutí informace. ...

Rozbor ceny dopravního výkonu autobusových dopravců

13.01.2023  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval informace týkající se rozboru ceny dopravního výkonu autobusových dopravců. KÚ LK zasílal následující odpovědi na dotazy: Na základě jakých kritérií, případně jakého vzorce došlo k v...

Vyjádření a stanoviska ke stavbě I/35 Rádelský mlýn

09.01.2023  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o zaslání všech vyjádření a stanovisek apod. k rozhodnutí, stavebnímu povolení veřejnou vyhláškou ze dne 16.1.2019 č.j. OD 1080/2018-4/280.13/HK KULK 3155/2019 na stavbu "I/35 Rádelský mlýn" (dál...

Autobusy LK, s.r.o.

02.01.2023  /  Přemět žádosti: žadatel požadoval následující informace týkající se společnosti Autobusy LK, s.r.o. : Proč má Liberecký kraj založenou společnost Autobusy LK s.r.o.? Odpověď: O založení společnosti, jejímž jediným spole...

Kotlíkové dotace 2022

21.12.2022  /  Předmět žádosti: žadatel požadoval informace o Kotlíkových dotacích poskytnutých v roce 2022. Krajský úřad Libereckého kraje žadateli sdělil následující: Počet přijatých žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace v roce 2022. Odpově...

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

21.12.2022  /  Předmět žádosti : žadatel požadoval následující informace: Kopii vnitřního předpisu krajského úřadu, který se vztahuje k postupům a rozdělení kompetencí v rámci úřadu při zadávání veřejných zakázek. Tento dokument je typicky nazván Směrnic...

Autobusoví dopravci

16.12.2022  /  Předmět žádosti:    žadatel požadoval následující informace, které KÚ LK zaslal přílohou. Ceny dopravního výkonu za 1 km, myšleno nákladová položka u vnitřního dopravce, tj. ČSAD Liberec a u komerčního dopravce BusLine za rok 20...