Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Znak Libereckého kraje

13.03.2007  /  Dotaz: Byla zveřejněna výzva k předkládání námětů na symboly kraje. Kolik návrhů tedy odborná komise posuzovala? Byly na základě výzvy posílány pouze slovní popisy, které dále zpracoval Mgr.J. Tejkal nebo konkrétní vyobrazení? Kdo byli autoři...

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje

28.02.2007  /  Zpracoval již Liberecký kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 95, písm. d.  V souladu s tímto Plánem mají být poskytovány finanční dotace k podpoře poskytovatelů sociá...

Veškeré smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě platné pro r. 2006 a 2007, předběžné odhady prokazatelné ztráty, přehledy plateb jednotlivým dopravcům

06.02.2007  /  Poskytnutí následujících informací formou sdělení a předložení stejnopisů níže uvedených smluv včetně příloh a dalších dokumentů, jmenovitě pak o: - veškeré smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnost...

Informace o národní kulturní památce Ještěd

26.01.2007  /  Žádost o informaci ze dne 23. ledna 2007   Dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení informace o národní kulturní památce Ještěd. Zajímá mě jakým způsobem participuje Liberecký kraj na zápisu této p...

Vizualizace R35 zpracované firmou Valbec

24.01.2007  /  Poskytnutí vizualizace R35 zpracované firmou Valbec. O tuto vizualizaci bylo žádáno dopisem již dne 28. 4. 2006, na který bylo odpovězeno, že tato vizualizace není dosud dopracována, a že bude přístupná na webových stránkách Libereckého kraje. Vizua...