Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajský úřad

Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Stav odvolacího řízení GTE Tanvald

04.06.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o informaci, v jakém stavu je odvolací řízení vedené u Krajského úřadu Liberec ve věci odvolání občanů Tanvaldu proti rozhodnutí stavebního úřadu města Tanvald o umístění stavby "Geotermální elektrárny Tanvald&quo...

Dopravní obslužnost v LK 2009 - 2017 

04.06.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí údajů, které se týkají železniční a silniční dopravy v Libereckém kraji od roku 2009 do roku 2017. Konkrétně: celkové náklady na dopravní obslužnost v jednotlivých letech v LK (tedy...

Závadná reklama

22.05.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně reklam, které Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen KÚ LK) či podavatelé podnětů shledávají závadné v tom smyslu, jak to vyplývá z následujících bodů odst. 3, § 2, zákona č. 4...

Znalecký posudek č. 274-5/2018

26.04.2018  /    Předmět žádosti: Žadatel žádal poskytnutí následujících informací:   1. Znalecký posudek č. 274-5/2018 o: a) ceně souboru osmi pozemků parc. č. 4102/2, č. 4103/1, č. 4105/1, č. 4106/1, č. 4106/5, č. 4111/7, č. 4111/8,...

Informace o správních řízeních na odboru dopravy

09.04.2018  /  Předmět žádosti :  Žadatel se dotazoval, zda byly Krajskému úřadu Libereckého kraje (dále jen „KÚ LK“) předány k vyřízení jeho v žádosti specifikovaná podání, učiněná u Městského úřadu Turnov, a jaké v těchto vě...

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v LK

05.03.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace o tom, jaká byla výše státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), kterou vyplatil Liberecký kraj jednotlivým zařízením za péči posk...

Udělování pokut ve vztahu k archeologickým nálezům

26.02.2018  /  Předmět žádosti:  Žadatel žádal poskytnutí všech rozhodnutí rozhodnutí/usnesení KÚ, vydaných v roce 2017, o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ...

Dokumentace ke kompenzačnímu opatření

21.02.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel se domáhal poskytnutí dokumentace ke kompenzačnímu opatření, tj. návrhu technického řešení nově budovaného jezírka k řízení č.j. KULK 80771/2017, OŽPZ 1226/2017.  Odpověď na žádost: V tomto řízení má KU LK ...

Přehled počtu osob, které dostávají potravinovou pomoc

21.02.2018  /  Předmět žádosti: Žadatel požadoval tabulkový přehled celkových počtů osob, které dostávají potravinovou pomoc, počtů vydaných jídel a finančních podílů Partnerů ze Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30...

Zadejte text