Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Peřimovský most

31. 08. 2023

Žádost:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o poskytnutí poslední a aktuální zprávy z mostní prohlídky Peřimovského mostu (evidenční číslo 28618-3, kulturní památka rejst. č. ÚSKP 39985/6-2733), kterou prováděl specializovaný odborník (v referenci na komunikaci s panem Ing. Zdeňkem Borovičkou, MBA ze dne 21. 6. 2023, č. jednací KULK 36840/2023).
Upřesňuji, že žádost se týká výhradně existujícího dokumentu, který má krajský úřad k dispozici. Nepožaduji vytváření nových textů nebo vyhledávání rozsáhlých informací nad rámec poskytnutí uvedené zprávy.

Poskytnutá informace:

Krajský úřad Libereckého kraje Vám k Vaší žádosti v příloze zasílá Protokol o hlavní prohlídce Obloukového mostu přes řeku Jizeru u Peřimova. V dokumentu byla provedena anonymizace identifikačních údajů fyzických osob.

 

Mgr. Tomáš Pechan
právník
tomas.pechan@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473