Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Počet domovů pro seniory v Libereckém kraji, počet lůžek v nich 2010-2020

24. 06. 2020

Předmět žádosti: žadatel požadoval zaslání informací o počtu domovů důchodců a domovů pro seniory v Libereckém kraji a počtu lůžek v nich za roky 2010 – 2020. Dále požadujete rozdělení na krajem dotovaná zařízení a zařízení fungujících bez příspěvků kraje.

Odpověď na žádost: K výše uvedenému Vám KÚ LK uvádí následující:

Termín „domov pro důchodce“ se sice v praxi používá (i v názvech pobytových zařízeních sociální péče), nicméně zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, takový termín nezná. Domníváme se tedy, že požadované informace se týkají pobytové sociální služby § 49 Domovy pro seniory dle výše uvedeného zákona 108/2006 Sb.  

Liberecký kraj je dle § 95 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách od roku 2015 správcem sítě sociálních služeb. Základní síť Libereckého kraje vznikla tedy poprvé v roce 2015, předchozí data pocházejí z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Data za sociální služby kraj eviduje v rámci základní sítě až od roku 2015, viz tabulka níže.  

Rok

Počet domovů_§49 na území LK (bez ohledu na místo registrace a zařazení či nezařazení v Základní síti Libereckého kraje)

Počet lůžek §49 ZSS v Základní síti Libereckého kraje na území Libereckého kraje ZSLK

Počet lůžek §49 ZSS mimo Základní síť Libereckého kraje na území Libereckého kraje

2010

neevidujeme

/

889

2011

neevidujeme

/

1005

2012

neevidujeme

/

1001

2013

neevidujeme

/

1183

2014

neevidujeme

/

968

2015

19

890

*; 22 (kapacity poskytovány na území jiného kraje)

2016

19

926

*

2017

19

894

*

2018

19

899

*

2019

20

899

*

2020

21

954

**; 169

* Tyto údaje evidují konkrétní registrující orgány dle sídla subjektu, nikoli dle místa působení sociální služby. Ze služeb registrovaných u Krajského úřadu Libereckého kraje byly u sociální služby § 49 Domovy pro seniory, zařazeny v Základní síti Libereckého kraje všechny kapacity u zařízení na území Libereckého kraje. Kapacity (lůžka) poskytovatelů registrovaných u jiných krajských úřadů, které současně nejsou zařazeny v síti kraje, Liberecký kraj zpětně neevidujeme.

** Aktuální údaj (2020) je možné volně dohledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2020 kraj data zjišťoval kvůli pandemii Covid-19.

Základní síť Libereckého kraje od roku 2015 je volně přístupná na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí, viz https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-lk. Údaje o poskytovaných finančních prostředcích jsou dostupné taktéž na webových stránkách Krajského úřadu, viz https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/dotace. Z veřejně dostupných údajů žadatel může získat data o konkrétních poskytovatelích sociálních služeb v čase. Další informace jsou volně dostupné na webových stránkách veřejného Registru poskytovatelů sociálních služeb (MPSV) – http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=0d34ac7bbc36fce8fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1592983703533_6

Ing. Kateřina Jandlová
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435

Zadejte text