Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Podnikatelský inkubátor, příkaz ÚOHS

29. 05. 2020

Předmět žádosti: žadatel požadoval násldující informace:

 1. Rámcovou smlouvu na nákup sedmnácti nových autobusů pro ČSAD Liberec a v souvislosti s tím o kopie veškerých materiálů, které s tímto nákupem projednávala Rada Libereckého kraje.
 1. Materiály, které provázely výběrové řízení, které k této věci proběhlo. Zejména: seznam oslovených firem, znění poptávky, nabídky jednotlivých prodejců či výrobců a složení hodnotící komise. Pokud k tomuto nákupu výběrové řízení neproběhlo, prosíme Vás o zodpovězení dotazu, na základě čeho byl tento nákup realizován, dále pak Vás žádáme o kopii objednávky a zmíněné smlouvy,

3. Kopii příslušného rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ve věci aktuální pokuty ve výši 7 milionů korun pro Liberecký kraj za výběr autobusového dopravce na Českolipsku.

4. Informace ohledně výstavby tzv. podnikatelského inkubátoru. Rádi bychom od Libereckého kraje získali tyto informace:

-  náklady na koupi budovy

- kopii smlouvy

- náklady na zpracování projektové dokumentace

 - získané dotace na projekt mimo rozpočet kraje

- náklady na stavbu k dnešnímu dni + rozpočet aktuální,

- náklady na vybavení aktuální stav  +  aktuální rozpočet

Dále bychom Vás rádi požádali o kopie materiálů do Rady Libereckého kraje , které se vztahují k tomuto projektu za roky 2018 – 2020.

Odpověď: KÚ LK k výše zmíněnému poskytyl tyto informace:

 1. Žádost o informace byla v tomto bodě dopisem ze dne 21.5.2020 (č.j. KULK 37593/2020) částečně odložena.
 2. Žádost o informace byla v tomto bodě dopisem ze dne 21.5.2020 (č.j. KULK 37593/2020) částečně odložena.
 3. Přílohou č. 1 byl zasílán příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 27.4.2020, č.j. ÚOHS-12434/2020/522/JMr.
 4.  a) náklady na koupi budovy

Budova „D“ včetně pozemku byla pořízena v rámci koupě celku nemovitých věcí na základě kupní smlouvy OLP/1508/2014 ze dne 1. 9. 2014 (příloha č. 2) za celkovou kupní cenu ve výši 120.000.000 Kč (tržní cena stanovena na základě znaleckého posudku č. 543-31/2014 ze dne 15. 5. 2014). Předpokládané náklady na koupi níže uvedených nemovitostí byly vypočítány poměrově dle plošné výměry budovy „D“ (dle projektu) z důvodu, že budova č.p. 525 je rozdělena na „E“ (Evropský dům) a „D“ (podnikatelský inkubátor):

 • budova č.p. 525, jiná stavba, v k.ú. Liberec,
 • p.p.č. 4008/1 o výměře 3829 m2 v k.ú. Liberec, na kterém se nachází budova č.p. 525, v k.ú. Liberec.
 1. Nemovitost

  Pořizovací cena (celek)

  Budova „D“ (2.388 m2)

  budova č.p. 525

  104.042.559 Kč

  64.887.341,58 Kč

  p.p.č. 4008/1

  6.839.259 Kč

  4.265.382,73 Kč

  Celkem                                                                                             69.152.724,30 Kč

   

4 b) kopie smlouvy

 Kopie kupní smlouvy OLP/1508/2014 je přiložena jako příloha č. 2. V souladu s ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím v ní byly anonymizovány chráněné osobní údaje.

4 c) náklady na zpracování projektové dokumentace

Ke dni 18. 05. 2020 cena za projektovou dokumentaci včetně koordinace u realizace stavby 8.334.150 Kč bez DPH; 10.060.121,50 Kč včetně DPH (příloha č. 3).

4 d) získané dotace na projekt mimo rozpočet kraje

Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) byla Libereckému kraji přislíbena dotace ve výši 54.362.376,31 Kč (což je maximální výše dotace). Výše dotace může však být nižší – bude přepočítáno dle žádosti o platbu a administrace projektovým manažerem po ukončení realizace projektu a předložení veškerých faktur týkajících se realizace projektu (příloha č. 4).

4 e) náklady na stavbu k dnešnímu dni + rozpočet aktuální

Aktuální cena ke dni 18. 5. 2020 (včetně dodatku č. 7, který byl projednán v radě kraje dne 19. 5. 2020) je 294.006.979,16 Kč bez DPH, tj. 355.748.444,78 Kč včetně DPH. Rozpočet je součástí Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1913/2018 včetně jeho šesti dodatků (příloha č. 5). V souladu s ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím v nich byly anonymizovány chráněné osobní údaje. Dodatek č. 7 není v tuto chvíli podepsán a zveřejněn v Registru smluv.

4 f) náklady na vybavení aktuální stav + aktuální rozpočet

Pořízení nábytku a interiérového vybavení bylo provedeno na základě kupní smlouvy č. OLP/3910/2019 (příloha č. 7). Vítězný uchazeč – sdružení RUST Design s.r.o. a First Bavarien Invest s.r.o. Cena 9.233.219 Kč včetně DPH. Dále nyní probíhá veřejná zakázka malého rozsahu na zvukotěsné telefonní budky, které jsou součástí interiérového vybavení Podnikatelského inkubátoru s předpokládanou hodnotou 1.524.861 Kč bez DPH.

4 g) Dále bychom Vás rádi požádali o kopie materiálů do Rady Libereckého kraje, které se vztahují k tomuto projektu za roky 2018 – 2020.

Přílohou č. 6 Vám zasíláme materiály, které byly projednávané Radou Libereckého kraje, pro přehlednost je zde uveden souhrn jednotlivých usnesení vztahující se k projednávané věci. V souladu s ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím byly v některých materiálech anonymizovány chráněné osobní údaje.

 

Název VZ

zahájení zadávacíh řízení

rozhodnutí o výběru dodavatele

dodatek

č. 1

dodatek

č. 2

dodatek

č. 3

dodatek

č. 4

dodatek

č. 5

dodatek

č. 6

dodatek

č. 7

Rekonstrukce budovy „D“

523/18/RK 20.03.2018

1723/18/RK 04.09.2018

80/19/RK 08.01.2019

542/19/RK 12.03.2019

1151/19/RK 04.06.2019

1566/19/mRK 19.08.2019

2335/19/mRK 16.12.2019

523/20/mRK 17.03.2020

874/20/RK 19.05.2020

TDI - Rekonstrukce budovy „D“

524/18/RK 20.03.2018

1817/18/RK 18.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

BOZP - Rekonstrukce budovy „D“

525/18/RK 20.03.2018

1816/18/RK 18.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

Supervize - Rekonstrukce budovy „D“

---

(přímé zadání)

1892/18/RK 09.10.2018

669/20/RK

07.04.2020

 

 

 

 

 

 

Zajištění koordinace projekčních činností v rámci realizace stavby „Rekonstrukce budovy „D“

966/19/RK 14.05.2019

1013/19/RK 21.05.2019

664/20/RK

07.04.2020

 

 

 

 

 

 

Podnikatelský inkubátor - nábytek a interiérové vybavení

1890/19/RK 15.10.2019

120/20/RK 14.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

Podnikatelský inkubátor - zvukotěsné telefonní budky

880/20/RK 19.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Navýšení závazku spolufinanco-vání

2341/19/mRK 550/19/ZK

17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Jandlová
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435

Zadejte text