Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Postihy úředníků- nezákonná rozhodnutí o odvolání - přestupky dle z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

12. 05. 2020

Předmět žádosti: žadatel požadoval zdopovězení následujících dotazů:

1) Byli úředníci, kteří jako oprávněná úřední osoba připravili, anebo podepsali rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o přestupku podle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, které bylo následně v roce 2019 zrušeno v přezkumném řízení nebo správním soudem za toto podepsání nebo připravení nezákonného rozhodnutí nějakým způsobem kárně potrestány, např. snížením platu, nepřiznáním odměn, výtkou atp.? Pokud ano, jakými způsoby byli trestáni a v kolika procentech případů bylo od trestání upuštěno?

Odpověď KÚ LK:

Podle trvalé praxe vedení krajského úřadu nebyli, nejsou a nebudou úředníci, kteří jako oprávněné úřední osoby vydali rozhodnutí, které bylo následně v přezkumném řízení nebo soudem zrušeno, nijak sankcionování, pakliže důvodem zrušení jejich rozhodnutí je pouze odlišný právní názor v dané věci,  za odlišný a řádně vyprofilovaný a odůvodněný právní názor oprávněné úřední osoby nelze vyvodit odpovědnost za škodu jenom proto, že nadřízený správní orgán nebo soud posoudily věc právně odlišně, když samozřejmě pro futurum je nutno tento názor pro obdobné věci respektovat. Úředníci krajského úřadu mají za povinnost sledovat aktuální a často se v čase měnící soudní judikaturu a řídit se jí. Správními soudy bylo v roce 2019 zrušeno 5 rozhodnutí o přestupcích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Od potrestání bylo upuštěno ve 100% případů.

2) Jaká je celková částka nákladů soudního řízení, které musel povinný subjekt v roce 2019 uhradit

kvůli tomu, že jím vydané rozhodnutí bylo správním soudem zrušeno v řízení o žalobě obviněného z přestupku podle zák. č. 361/2000 Sb.? Byla tato částka regresně vymáhána po úřednících, kteří nezákonné rozhodnutí připravili, anebo podepsali? V kolika případech k vymáhání regresního nároku nedošlo a z jakého důvodu?

Odpověď KÚ LK:

V roce 2019 bylo celkem uhrazeno 83.186 Kč za 7 zrušených rozhodnutí (2 rozsudky z roku 2018 a 5 rozsudků z roku 2019). Částka regresně vymáhána nebyla.

3) Kolik rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o přestupku podle zák. č. 361/2000 Sb. vydaných

povinným subjektem bylo v roce 2019 zrušeno v přezkumném řízení?

Odpověď KÚ LK:

V roce 2019 nebylo zrušeno v přezkumném řízení žádné rozhodnutí o odvolání proti přestupku podle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Ing. Kateřina Jandlová
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435

Zadejte text