Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přestupky reklama 2019

13. 07. 2020

Předmět žádosti: Žádost se týká poskytnutí informací o počtu vydaných pravomocných rozhodnutí o přestupku (včetně pravomocných rozhodnutí/usnesení o zastavení řízení o přestupku) vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje za rok 2019 podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Odpověď: Krajský úřad Libereckého kraje sděluje k výše uvedené žádosti o informace následující odpovědi:
A) V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Krajský úřad Libereckého kraje nevydal žádné pravomocné rozhodnutí o přestupku podle § 7c, § 8 nebo § 8a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
B) V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Krajský úřad Libereckého kraje ve 4 (čtyřech) případech nezahájil řízení o přestupku a vydal usnesení o odložení věci podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, neboť došlé oznámení přestupku (podnět) neodůvodnilo zahájení řízení o přestupku nebo předání věci.

Mgr. Lenka Fričová
lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473

Zadejte text