Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Připomínky a námitky proti opatřením obecné povahy v dopravě

04. 08. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel žádal o informaci, kolik bylo v roce 2022 podáno připomínek nebo námitek vůči opatřením obecné povahy, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje jako silniční správní úřad v záležitostech: 

  • podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
  • podle § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Konkrétně za daný rok požadoval uvést celkový počet vydaných opatření obecné povahy, počet opatření obecné povahy, u nichž bylo možné podat připomínky nebo námitky, počet podaných připomínek a počet podaných námitek.

Odpověď na žádost:

KÚ LK žadateli sdělil, že v roce 2022 bylo odborem silničního hospodářství vydáno celkem 9 opatření obecné povahy týkajících se místní úpravy provozu na silnicích I. třídy (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb.) a 63 opatření obecné povahy týkající se přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy (§ 19a zákona č. 13/1997 Sb).

Námitky a připomínky bylo možné podávat u místní úpravy provozu, tedy u 9 opatření obecné povahy podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. Tato místní úprava provozu je ovšem většinou řešena na základě podnětu Policie ČR nebo Ředitelství silnic a dálnic, a to z hlediska bezpečnosti. Námitky a připomínky k takové úpravě jsou proto obecně podávány velmi zřídka. V roce 2022 KÚ LK žádnou námitku ani připomínku proti požadovaným opatřením obecné povahy neobdržel.

Mgr. Martin Hýsek
právník
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915