Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Projekty Lipo.ink a Regiotram

05. 12. 2018

Předmět žádosti:

Žadatel žádal o poskytnutí:

 1. seznamu všech organizací zřizovaných krajem či společností, ve kterých má Liberecký kraj svůj podíl či zastoupení,
 2. informací o dosavadních nákladech na podnikatelský inkubátor Lipo.ink a jeho dosavadních výsledcích za poslední rok (míněno listopad 2017-listopad 2018, konkrétně:
  1. o celkových nákladech na projekt Lipo.in za poslední rok
  2. o mzdových nákladech pro managament projektu v částce měsíční brutto jednotlivě
  3. specifikaci výdajů za poslední rok fungování inkubátoru Lipo.ink
  4. seznamu kritérií, která hodnotí úspěšnost projektu a jejich naplnění za poslední rok fungování,
  5. seznamu firem a podnikatelských záměrů, které se podařilo za poslední rok podpořit a realizovat a počet pracovních míst s tímto vzniklý
 3. hlasování a usnesení rady, potažmo zastupitelstva Libereckého kraje, které schválilo pořízení dokumentace k projektu Regiotram a vyčíslení nákladů spojených s tímto projektem.

Odpověď na žádost:

KÚ LK  žadateli sdělil následující:

Ad 1.) Podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím byl žadatel odkázán na informaci již zveřejněnou, a to na webových stránkách Libereckého kraje v sekci „Organizace zřizované LK a organizace s majetkovou účasti LK“. Dokument je dostupný na stránce https://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/prispevkove-organizace.

Ad 2.a) Celkové náklady na projekt Lipo.ink za poslední rok jsou následující:

Za období 11/2017 - 1/2018: objednávka č. OBJ/1394/2017 – činnosti spojené s vytvořením funkčního virtuálního podnikatelského inkubátoru, celková cena 900.851,23 bez DPH.

Za období 02/2018 - 11/2018 (k 27. 11.2018) - vyrovnávací platba od Libereckého kraje, náklady 4.442.011 Kč.

Ad 2.b) Mzdové náklady pro management projektu v částce měsíční brutto jednotlivě jsou tyto: měsíční mzda ředitele: 150 000,- brutto + cílová odměna ve výši 2 měsíčních hrubých mezd.

Ad 2.c) Specifikace výdajů za poslední rok fungování inkubátoru Lipo.ink je následující:

Položka

Procentní vyjádření

Částka

mzdové náklady

45,9%

2 039 577 Kč

výbava inkubátoru - pracovní nástroje (vozidla, počítače a telefony) a nábytek pro zaměstnance a CoWorking

11,4%

506 477 Kč

podpora klientů - PlatInn, akce a externí specialisti

10,9%

485 465 Kč

pohonné hmoty a cestovní náklady

9,2%

410 710 Kč

reprezentace

8,4%

373 872 Kč

grafika, propagace, reklama

7,2%

318 214 Kč

nájemné a spotřeba energie

2,1%

93 728 Kč

softwarové licence

1,8%

80 552 Kč

zákonné pojištění

1,4%

60 533 Kč

pojištění majetku, vozidel

1,0%

42 229 Kč

běžné provozní výdaje

0,7%

30 654 Kč

Ad 2.d) Seznam kritérií, která hodnotí úspěšnost projektu, včetně informací o jejich naplnění za poslední rok fungování, je následující:

 1. Nastavení funkčního systému strukturovaného přímého oslovení malých a středně velkých podniků i podnikatelů v LK se záměrem ziskání klientů do PlatInn. Toto kritérium bylo splněno – byla implementovaná metodika PlatInn, do tohoto programu vstoupily první 4 firmy – Stable.cz, Aktivit, ATEsystem a Photon Water. Pro tyto firmy byla provedena základní analýza a následně byla zahájena konkrétní poradenská činnost prostřednictvím specializovaných expertů programu. U dalších firem VIPA a Terier byla provedena analýza a možnost spolupráce se vyhodnocuje. Pro dalších 8 firem se analýzy nyní plánují.
 2. Nastavení konceptu pravidelných akcí na propagace podnikání i služeb pro začínající podnikatelské záměry a realizace minimálně 5 akcí . Toto  kritérium bylo splněno – postupně byla realizována již celá řada akcí, které se dosud v Libereckém kraji nekonaly. Všechny jsou nebo budou pravidelné:
  1. IoT Hackathon – soutěž ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi na vytvoření aplikací pro LoRa WAN a propojení s internetem věcí (IoT - internet of things), který je základem pro smart aplikace měst a regionů,
  2. Podnikatelská průpravka – proběhla již 2x, jedná se o týdenní specializovaný program za účasti špičkových lektorů a podnikatelských osobností; třetí kolo je v současné době v běhu a další je plánováno na duben 2019,
  3. FuckUp Night – noc neúspěchů je součást celosvětového hnutí, kde se úspěšní podnikatelé podílí o své neúspěchy; tato neformální a oblíbená akce proběhla již 2x s více než 200 návštěvníky při každé z nich,
  4. Soutěž a podnikej – celostátní podnikatelská soutěž pro středoškoláky; krajské finále se koná 19.12.2018,
  5. Podnikni to – 8-mi týdenní podnikatelský kurz pro studenty vysokých škol, který je založen na praxi a autentičnost lektorů a partnerů,
  6. LBC Makers – festival nových technologií pro děti a jejich rodiče v rámci Celoevropské noci vědců – spolupráce se StartupYard a IQLandia,
  7. Podnikatelská ambulance – probíhá každý pátek odpoledne, jedná se o prostor pro zájemce o prvotní či opakované konzultace a poradenství; doposud služeb využilo 25 klientů.
 3. Pravidelné informování veřejnosti o aktivitách Lipo.ink pomocí sociálních sítí (Facebook a popřípadě dalších) i zajištění pravidelné aktualizaci profilu/ů i webové stránky. Spolupráce s klasickými medii. Toto kritérium bylo splněno – bylo provedeno aktivní PR na úrovni kraje, Euroregionu i celostátní (https://lipo.ink/, https://www.facebook.com/Lipo.ink/), a byl realizován newsletter s 218 odběrateli (https://www.youtube.com/watch?v=MwR2I1282T8, https://www.youtube.com/watch?v=SFETz-itdKs).
 4. Obsloužení 10 nových klientů. Toto kritérium bylo splněno – viz inkubovaná firma www.hardawrio.com, 4 klienti v PlatInn, 25 případů v ambulanci.
 5. Nábor 2 dalších pracovníků pro Lipo.ink: Toto kritérium bylo splněno – pozice Community Manager byla obsazena od 15. 2. 2018 a pozice Key Account Manager PlatInn byla obsazena od 1. 9. 2018.
 6. Zahájení pronájmu v prostorách Lipo.ink. Toto kritérium bylo splněno – probíhá budování komunity inkubátoru – prostory jsou pronajaty (firmy STROY a Hardwario), v prostoru coworkingu jsou pronajata zatím 2 místa, další 2 zájemci jsou v jednání.
 7. Zavedená spolupráce s JIC (Jihomoravským Inovačním Centrum) – využití jejich expertů, identifikace a certifikace vlastních expertů. Toto kritérium bylo splněno:
  1. 3 návštěvy v Brně, kde byly nastaveny procesy a pravidla pro PlatInn.cz
  2. 4 případy PlatInn, které využívají  JIC experty
  3. nominace 7 expertů (Bystrian, Donát, Morava, Kvasnička, Knězů  Mrvka, Janků, Jeakins)
 8. Vyzkoušená spolupráce s TUL, HSZG, VŠ v Jelenia Gora na rozvoj nových start-upů - Navázat na podepsané LoI (Letters of Intent - společné záměry) za účelem získat zájemce o služby Lipo.ink v Německu či Polsku. Toto kritérium bylo splněno – zaběhnuta spolupráce s TUL, obzvlášť se SBC, opakované kontakty a prezentace Lipo.ink v Německu a Polsku.

Ad 2.e) Seznam firem a podnikatelských záměrů, které se podařilo za poslední rok podpořit a realizovat, je následující:

 • PlatInn klienti: Stable.cz, Aktivit, ATEsystem, Photon Water
 • Pre-inkubace: Mask Gear, Maty Moves, Cermitech
 • Ambulance: 25 záměrů (jednotlivci či firmy)

Počet nové vzniklých pracovních míst je prozatím nulový, ale firmě Cermitech bylo pomoženo najít a zaměstnat jednoho vývojáře.

Ad 3.) Pokud jde o hlasování a usnesení rady, potažmo zastupitelstva Libereckého kraje, které schválilo pořízení dokumentace k projektu Regiotram a vyčíslení nákladů s ním spojených, KÚ LK žadateli poskytl materiály, týkající se projektu Regiotram, které byly projednávány na 3 jednáních  Zastupitelstva Libereckého kraje a které má KÚ LK k dispozici v elektronické podobě, a dále žadateli poskytl přehled majetku, který byl součástí projektu Regiotram, a předávací protokoly, na základě kterých bylo provedeno příslušné plnění.

 1. Písemná informace pro 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21. 10. 2003
 2. Návrh usnesení k bodu 42 na 4. zasedání Zastupitelstva Kraje ze dne 20. 4. 2004
 3. Příloha č. 1 k materiálu
 4. Příloha č. 2 k materiálu
 5. Příloha č. 3 k materiálu
 6. Návrh usnesení k bodu 26 na 8. zasedání Zastupitelstva Kraje ze dne 3. 10. 2006
 7. Přehled majetku, který byl součástí projektu Regiotram
 8. Protokol o převzetí dlouhodobého nehmotného majetku do užívání – „Projekt - lehká kolejová doprava“
 9. Protokol o převzetí dlouhodobého nehmotného majetku do užívání – „Regiotram Nisa“
 10. Protokol o převzetí dlouhodobého nehmotného majetku do užívání – „Princip řešení tratí pro Projekt RTN-1“
 11. Protokol o převzetí dlouhodobého nehmotného majetku do užívání – „Studie drážní infrastuktury - Regiotram Nisa“

Příslušné zápisy a materiály k hlasování a usnesení Rady Libereckého kraje a zápisy a materiály k hlasování Zastupitelstva Libereckého kraje již nemá KÚ LK k dispozici, neboť byly archivovány v Státním oblastním archivu v Litoměřicích, o čemž bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Mgr. Martin Hýsek
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915