Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rekonstrukce areálu - Školní statek Frýdlant, p.o

18. 08. 2021

Předmět žádosti:  žadatel požadoval informace týkající se finančních prostředků alokovaných na rekonstrukci areálu Školní statek Frýdlant, p.o.

Odpověď na žádost:

Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 283/21/RK ze dne 22. 6. 2021 rozhodlo u Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace:

  1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 2.360.000 Kč na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04502991497 „Projektová dokumentace – rekonstrukce objektu B Školního statku Frýdlant“, 

V rámci akce bude zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukci objektu B – vedlejší budova pro výcvikové centrum hipologie Policie ČR. Při rekonstrukci bude maximálně zachován stávající charakter a funkční uspořádání objektu. Objekt bude rozdělen na část pro ustájení koní a část podpůrnou – administrativní, kde se budou nacházet sociální zařízení a hygienické zázemí personálu, administrativní a školící prostory. Součástí je i zajištění autorského dozoru.

  1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 1.654.090 Kč na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04503011497 „Přípravné práce pro rekonstrukci objektu A a B Školního statku Frýdlant“, 

Jedná se o přípravné průzkumné práce pro rekonstrukci objektu A – hlavní správní budova a objektu B – vedlejší budova pro hipologické centrum Policie ČR. Jedná se o objekty v areálu krajského statku Frýdlant. Stavebně technický stav objektů je zcela úměrný dlouhé době užívání bez následné plné péče. Objekt A – hlavní budova bude sloužit pro účely výuky, dojde k celkové hloubkové rekonstrukci. Objekt B – vedlejší budova bude po kompletní rekonstrukci sloužit hipologickému centru Policie ČR. Přípravné práce zahrnují stavebně-technický průzkum, diagnostiku nosných prvků, radonový průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický posudek včetně podrobné zaměření stávajícího stavu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zpracování projektové dokumentace a přípravné práce, nejsou aktuálně v rozpočtu Libereckého kraje alokovány finanční prostředky na zajištění TDI a BOZP potřebné pro samotnou realizaci rekonstrukce objektů.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435