Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rekonstrukce silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany

14. 12. 2018

Předmět žádosti:

Žadatel žádal o poskytnutí:

  1. informace, zda realizací nové opěrné zdi v rámci rekonstrukce silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany bude či nebude zúženo koryta potoka a v důsledku toho snížen průtok vody v daném úseku koryta,
  2. informace, zda příslušný projekt uvažuje o zpevnění břehu potoka při hranici s pozemkem p.č. 337, k.ú. Kryštofovo Údolí, v místě označeném v projektové dokumentaci jako CHAR:31,
  3. mapových podkladů – geodetického zaměření uvedeného úseku stavby, ověřené oprávněnou úřední osobou,

Odpověď na žádost:

KÚ LK žadateli sdělil: 

1.) Realizací nové opěrné zdi nedojde ke snížení průtoku potoka a nebude zúženo koryto potoka.

2.) Předmětný projekt úpravu břehu podél pozemku p.č. 337 v k.ú. a obci Kryštofovo údolí neřeší. Úprava tohoto břehu je věcí správce vodního toku.

3.) Geodetický podklad požadované části projektové dokumentace je obsahem přílohy k této odpovědi. V tuto chvíli KÚ LK ovšem nedisponuje geodetickým zaměřením, které je opatřeno razítkem autorizované osoby. Toto geodetické zaměření probíhá až před samotným započetím stavby. Tento postup je zcela standardní u obdobných projektových dokumentací na dopravní stavby.

Mgr. Martin Hýsek
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915