Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozhodnutí o udělení výjimky

09. 11. 2018

Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí rozhodnutí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle zákona o ochraně přírody a krajiny pro projekt, který je v současné době realizován na pozemku p.č. 323/1 v k.ú. Doubí u Liberce.

Odpověď: Krajský úřad Libereckého kraje sdělil, že ke stavební činnosti na pozemku p.č. 323/1 v k.ú. Doubí u Liberce (komunikace – ulice V Cihelně), která zde má dle fotografií přiložených k žádosti probíhat, nevydával výjimku dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Lenka Fričová
lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473