Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rozhodnutí o vyvlastnění

31. 08. 2023

Žádost:

Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí kopií rozhodnutí, které Odbor územního plánování a stavebního řádu vydal v souvislosti s řízeními (i odvolacími) o vyvlastnění – např. o zřízení věcného břemene.

Poskytnutá informace:

Krajský úřad Libereckého kraje Vám k Vaší žádosti v příloze zasílá celkem 38 rozhodnutí o vyvlastnění. V rozhodnutích byla provedena anonymizace identifikačních údajů fyzických osob a vyvlastňovaných pozemků.

Mgr. Tomáš Pechan
právník
tomas.pechan@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473