Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rozhodnutí o vyvlastnění týkající se elektrických přípojek

21. 08. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel žádal zaslání všech rozhodnutí o vyvlastnění, které KÚ LK vydal za období let 2007 až 2023, a jimiž bylo vyhověno odnětí nebo jinému omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě, a současně v jejichž odůvodnění se uvádí alespoň některý z následujících znaků:

  • slova „elektrická přípojka“ v jakékoliv skloňované formě;
  • ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bod 2. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon;
  • ustanovení § 170 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Uvedl výslovně, že předmětem jeho žádosti jsou ta rozhodnutí o vyvlastnění, na základě kterých bylo vyhověno odnětí nebo jinému omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě z důvodu výstavby elektrické přípojky zřízené ve veřejném zájmu, a to podle zákona č. 184/2006 Sb., zákona č. 416/2009 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., nebo jakožto veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury dle ust. § 170 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.

Odpověď na žádost: 

KÚ LK žadateli sdělil, že za jím požadované období do dnešního dne nevydal žádné rozhodnutí o vyvlastnění, ať už v prvním stupni nebo jako odvolací orgán, u něhož by předmětem řízení – tj. účelem odnětí či omezení vlastnického práva – byla elektrická přípojka zřizovaná ve veřejném zájmu.

Mgr. Martin Hýsek
právník
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915