Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rozhodnutí týkající se dozoru nad reklamou na tabákové výrobky a elektronické cigarety ve smyslu ust. § 3 a § 3a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

28. 08. 2023

Předmět žádosti: žadatel požadoval rozhodnutí vydaná Krajským úřadem Libereckého kraje od roku 1995 do současnosti, týkající se dozoru nad reklamou na tabákové výrobky a elektronické cigarety ve smyslu ust. § 3 a § 3a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď KÚ LK: V dotazované oblasti od 1. 1. 2003 Krajský živnostenský úřad Libereckého kraje neřešil žádný přestupek fyzické, právnické či podnikající fyzické osoby týkajících se dozoru nad reklamou na tabákové výrobky a elektronické cigarety ve smyslu ust. § 3 a § 3a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů na základě vnějšího podnětu či v důsledku vlastní průběžné dozorové činnosti. 

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435