Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Seznam veřejných zakázek od roku 2012 - informační systémy

13. 07. 2023

Předmět žádosti:  žadatel požadoval seznam veřejných zakázek od roku 2012 jejichž předmětem byly informační systémy používané Libereckým krajem. KÚ LK přílohou č. 1 zaslal zpracovaný seznam požadovaných zakázek, ve kterém KÚ LK uvedl odkazy na smlouvy zveřejněné v Registru smluv. Smlouvy, které nebyly zveřejňovány v Registru smluv byly zaslány jako další přílohy.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435