Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Souhlas k umístění investiční akce "Vodovodní řad a tlaková kanalizace"

30. 08. 2021

Předmět žádosti: žadatel požadoval odpovědi na následující informace, které mu KÚ LK zaslal:

1) Zda jste jako majitel pozemků v katastrálním území Hraničná nad Nisou v asfaltové komunikaci pozemek parc. č. 885 a pozemek prac. č. 859 a pozemků v Katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou v asfaltové komunikaci pozemek parc. č. 722/1 a parc. č. 753 dali souhlas k umístění Investiční akce „Vodovodního řádu a tlakové kanalizace“.

Odpověď:

Liberecký kraj je vlastníkem p.p.č. 885 v k.ú. Hraničná nad Nisou – komunikace III/29031. Ostatní pozemky nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje. Liberecký kraje a ani Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace neeviduje žádnou stavbu vodovodu, ke které by dávaly stanovisko vlastníka, resp. správce.

2) Zda tato Investiční akce je akcí vyvolanou potřebou Soukromé Investice. A kdo vystupuje v této investiční akci jako stavebník.

Odpověď:

Jelikož Liberecký kraj a ani Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace neeviduje žádnou stavbu vodovodu, nejsou jim tyto skutečnosti známy.

3) Jaké podmínky pro provádění této stavby jste ze strany vlastníka požadovali pro zajištění přístupu k nemovitostem dotčených stavbou.

Odpověď:

Jelikož Liberecký kraj a ani Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace neeviduje žádnou stavbu vodovodu, je nutné se obrátit na investora stavby, resp. na příslušný stavební úřad, který tuto stavbu povolil.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435