Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Stanoviska k pozemkům v k.ú. Doubí u Liberce, právní služby

14. 05. 2020

Předmět žádosti: žadatl požadoval zodpovězení následujících dotazů: 

  1. Kopii stanovisek odboru životního prostředí a zemědělství k činnostem na p.č. 277/1 v k.ú. Doubí u Liberce (vydaných od roku 2016).
  2. Kopii rozhodnutí o udělení výjimky podle Zákona o ochraně přírody a krajiny pro činnosti na p.č. 277/1 v k.ú. Doubí u Liberce.
  3. Kopii stanovisek odboru životního prostředí a zemědělství k činnostem na p.č. 204/1, 204/2, 204/9, 204/10, 204/11 a 214/1 v k.ú. Vesec u Liberce (vydaných od roku 2016).
  4. Kopii rozhodnutí o udělení výjimky podle Zákona o ochraně přírody a krajiny pro činnosti na p.č. 204/1, 204/2, 204/9, 204/10, 204/11 a 214/1 v k.ú. Vesec u Liberce.
  5. Kopii stanovisek odboru životního prostředí a zemědělství k činnostem na p.č. 350 a 351 v k.ú. Doubí u Liberce (vydaných od roku 2016).
  6. Kopii rozhodnutí o udělení výjimky podle Zákona o ochraně přírody a krajiny pro činnosti na p.č. 350 a 351 v k.ú. Doubí u Liberce.

Odpověď na dotazy č. 1 - 6): Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) nevydal za požadované období (od roku 2016) k činnostem na p.p.č. 277/1, 350, 351 v k.ú. Doubí u Liberce a p.p.č. 204/1, 204/2, 204/9, 204/10, 204/11 a 241/1 v k.ú. Vesec u Liberce žádná stanoviska ani nevedl pro činnosti na uvedených pozemcích řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

  1. Sdělení, zda odbor životního prostředí a zemědělství využívá při své činnosti výstupy z Územně analytických podkladů, hodnot a limitů využití území.

Odpověď: Výstupy z Územně analytických podkladů, hodnot a limitů využití území (ÚAP), jsou promítnuty do jednotlivých územních plánů obcí (ÚP), které krajský úřad posuzuje a následně platné územní plány obcí využívá při své činnosti.

  1. Kopii smlouvy mezi Libereckým krajem a společností Frank Bold Advokáti, s.r.o. (zastupování Libereckého kraje při rozšiřování dolu Túrow).

Odpověď: Požadovaná smlouva mezi Libereckým kraje a společností Frank Bold Advokáti, s.r.o. byla přiložena přílohou č. 1.

  1. Kopie došlých faktur za právní a advokátní služby od 1/2019 do 5/2020 vč. seznamu provedených činností.

Odpověď: Kopie došlých faktur za dané období včetně seznamu provedených činnosti byly přiloženy přílohou č. 2 - 26, přičemž v souladu s ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím v nich byly anonymizovány chráněné osobní údaje.

10. Vyplnění níže uvedené tabulky:

 

Leden 2020

Únor 2020

Březen 2020

Počet zaměstnanců úřadu

413

413

416

Celkový počet odpracovaných hodin

65 049

56 278

62 965

Souhrn superhrubých mezd (v Kč)

21 322 005

21 237 121

21 694 225

Počet zaměstnanců využívající home office

10

11

12

Celkový počet hodin v režimu home office

288

258

241

Počet zaměstnanců samosprávného celku

413

413

416

Celkový počet odpracovaných hodin

65 049

56 278

62 965

Souhrn superhrubých mezd (v Kč)

21 322 005

21 237 121

21 694 225

Počet zaměstnanců využívající home office

10

11

12

Celkový počet hodin v režimu home office

288

258

241

Počet zastupitelů

45

45

45

Celkově vyplacené odměny zastupitelům (v Kč)

1 205 946

1 615 854

1 164 896

 

 

Ing. Kateřina Jandlová
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435

Zadejte text