Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje

28. 02. 2007
[id:6602|autor:Bc. Teplá Martina|email:martina.tepla@kraj-lbc.info|telefon:485 226 542|mobil:|aktualizace:]

Zpracoval již Liberecký kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 95, písm. d. V souladu s tímto Plánem mají být poskytovány finanční dotace k podpoře poskytovatelů sociálních služeb podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pokud byl tento Plán vypracován, sdělte mi, prosím, kdy bych schválen a zda ho mohu nalézt v elektronické podobě na vašich webových stránkách.


Odpověď:
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb dosud není zpracován a schválen v orgánech kraje.

Tvorba efektivního plánu je záležitostí dlouhodobou a je k ní třeba aktivní spolupráce a spoluúčasti jednotlivých aktérů (obcí, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů). Metodika MPSV pro tvorbu střednědobého plánu vzniká a zatím bude od krajů požadován dílčí střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2008, tedy konkrétní  strategie plánování sociálních služeb, která bude ve III. čtvrtině roku sloužit také jako příloha žádosti o dotace na MPSV.

V současné době se kompletují podklady pro zpracování tohoto plánu, probíhá vzdělávání  krajských metodiků komunitního plánování a podporuje se komunitní plánování na jednotlivých obcích. Také dochází k připomínkování návrhu krajské koordinační struktury pro plánování rozvoje sociálních služeb LK, která by měla projít schvalovacím procesem v červnu letošního roku. Díky této struktuře bude vytvořen prostor pro systémovou diskuzi na všech potřebných úrovních. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2008 bude tedy dílčím dokumentem - schváleným ve II. pololetí roku 2007 a bude dále rozšiřován podle metodik MPSV, vznikajících komunitních plánů obcí a všech dalších dostupných informací, které se budou týkat sociálních služeb.

Bc. Teplá Martina
martina.tepla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 542