Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Usnesení Rady LK vč. příslušných podkladů, týkající se nákupu akcií ČSAD Liberec, a.s. nebo Autocentrum Nord, a.s.

02. 11. 2018

Předmět žádosti:

Žadatel žádal o o poskytnutí veškerých usnesení Rady Libereckého kraje, včetně kopií veškerých podkladů, které jí byly v té souvislosti předloženy, dle kterých se rada zabývala koupí akcií emitovaných společností ČSAD Liberec, a.s., IČ: 25045504, anebo koupí akcií emitovaných společností Autocentrum Nord, a.s., IČ: 28714199

Odpověď na žádost:

KÚ LK žadateli sdělil, že koupí akcií emitovaných společností ČSAD Liberec, a.s., nebo akcií emitovaných společností Autocentrum Nord, a.s., se Rada Libereckého kraje zabývala následujícími svými usneseními:

 • usnesení č. 1505/17/mRK ze dne 16. 8. 2017,
 • usnesení č. 1573/17/RK ze dne 21. 8. 2017,
 • usnesení č. 2481/17/RK ze dne 19. 12. 2017 a
 • usnesení č. 1969/18/mRK ze dne 16. 10. 2018.

Texty usnesení včetně důvodových zpráv a všechny přílohy daných materiálů jsou obsahem příloh k této odpovědi následujícího seznamu:

 1. K usnesení č. 1505/17/mRK ze dne 16. 8. 2017 (označené jako A_P00, A_P01…):
  1. P00_usneseni _a_DZ_1505_17_mRK
  2. P01_vstupni_analyza_Nexia_CSAD
  3. P02_ramcova smlouva_OLP_2941_2017
  4. P03_priloha_1a_smlouvy
  5. P04_priloha_1b_smlouvy
  6. P05_priloha_5a_smlouvy
  7. P06_priloha_5b_smlouvy
  8. P07_priloha_4_smlouvy_AutocentrumNord
  9. P08_kosilka_ZK
 2. K usnesení č. 1573/17/RK ze dne 21. 8. 2017 (označené jako B_P00, B_P01…):
  1. P00_usneseni _a_DZ_1573_17_RK
  2. P01_ Zpráva o poradenské činnosti společnosti NEXIA AP, a.s. – vstupní analýza
  3. P02_ Zpráva o poradenské činnosti společnosti NEXIA AP, a.s. - ekonomické a právní poradenské služby související s přípravou podkladů pro rozhodnutí Objednatele o kapitálovém vstupu LK do společnosti ČSAD Liberec, a.s.
  4. P03_ Znalecký posudek č. 1670/30/17 zpracovaný Ing. Ottou Šmídou, soudním znalcem se specializací - ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků
  5. P04_Znalecký posudek č. 1672/32/17 zpracovaný Ing. Ottou Šmídou, soudním znalcem se specializací - ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků
  6. P05_Právní stanovisko Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., k nutnosti postupovat dle Zákona o veřejných zakázkách
  7. P06_Právní stanovisko Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., k přímému zadání dle Zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
  8. P07_Právní stanovisko Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., k nutnosti notifikovat zřízení vnitřního dopravce
  9. P08_Doporučení společnosti NEXIA AP, a.s. k postupu v případě, že Liberecký kraj obdrží více výzev k jednání či nabídek ke vstupu do existujících obchodních společností provozujících veřejnou autobusovou dopravu.
  10. P09_ Stanovisko společnosti NEXIA AP, a.s. k právní formě vnitřního dopravce,
  11. P10_Smlouva OLP/3032/2017
  12. P11_Smlouva OLP/3034/2017
  13. P12_ stanovisko_Blažek
  14. P13_Tabulky_ZR_RO_c_252_17
  15. P14_košilka do zastupitelstva kraje
  16. P15_modelace_CDV_Sever
  17. P16_LK_Vyjadreni_k_navrhu_k_UOHS_BusLine
  18. P17_Nexia_odpovedi_na_otazky_LK
  19. P18_porovnani_CDV Busline ČSAD
 3. K usnesení č. 2481/17/RK ze dne 19. 12. 2017 (označené jako C_P00, C_P01…):
  1. P00_usneseni _a_DZ_2481_17_RK
  2. P01_Posudek_smida_akcie
  3. P02_Posudek_smida_pohledávky
  4. P03_Posudek_ Equity Solutions Appraisals*
  5. P04_vyjadreni_ing_smida
  6. P05_Posudek_ APELEN Valuation*
  7. P06_Posudek_ing_libor_bucek
  8. P07_stanovisko_AK_Chytil_a_Mann
  9. P08_Smlouva_3032
  10. P09_ Smlouva_3034
  11. P10_kosilka_ZK
  12. P11_vyjadreni_ing_smidy_apelen
 4. K usnesení č. 1969/18/mRK ze dne 16. 10. 2018 (označené jako D_P00, D_P01…):
  1. P00_usneseni _a_DZ_1969_18_mRK
  2. P01_Kupní smlouva o převodu akcií
  3. P02-P08_Přílohy ke kupní smlouvě
  4. P09_Memorandum z 31.8.2018 a vyhodnocení rizik
  5. P10-P25_Dohody o uznání závazků ve skupině
  6. P26_zapis_z_jednani_anonymizovany
  7. P27_znalecky_posudek_Apelen
  8. P28_finalni_zprava_Havel_Partners

(*   Posudky P03, P06 byly v materiálu do Rady kraje pro přehlednost předloženy bez příloh, neboť se jedná o podklady, které se vesměs opakují ve všech posudcích)

V příloze č. D_P26 byly v souladu s § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím anonymizovány chráněné osobní údaje a v souladu s § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím v nich KÚ LK rovněž neposkytnul části, které jsou obchodním tajemstvím. Jiné dokumenty KÚ LK odmítl poskytnout s ohledem na ust. § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím. O tom KÚ LK vydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.

V přílohách č. D_P27 a D_P28 v souladu s § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím v nich KÚ LK rovněž neposkytnul části, které jsou obchodním tajemstvím. 

Mgr. Martin Hýsek
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915