Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Územně plánovací dokumentace

16. 06. 2020

Předmět žádosti: žadatel požadoval zaslání datových sad funkčního využití ploch z územně plánovací dokumentace obcí (územní plány a regulační plány) v otevřeném a strojově čitelném formátu (například SHP).

Odpověď : KÚ LK nemá k dispozici všechny platné územně plánovací dokumentace v digitální podobě. Data územně plánovacích dokumentací ve strojově čitelném formátu má Odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ LK až od doby zavedení povinnosti předávat tato data krajskému úřadu.  KÚ LK zaslal žadateli přílohou 2 DVD s daty všech územně plánovacích dokumentací, která byla Odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ LK předána pořizovateli dle § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu ve smyslu § 20a stavebního zákona. 

Ing. Kateřina Jandlová
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435

Zadejte text