Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové meziměstské dopravě v období let 2017-2020

25. 08. 2021

Předmětem žádosti: žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se smluv, uzavřených mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO: 708 91 508, jako objednatelem a všemi poskytovateli služeb, jejichž předmětem jsou veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní meziměstské dopravě, zajišťované krajským úřadem na území kraje, a to za období od 1.1. 2017 do 31.12. 2020, přičemž se jedná u každé jednotlivé smlouvy o následující informace:

 1. Kdy byla předmětná smlouva uzavřena.
 2. Pro jaké území byla smlouva uzavřena.
 3. Kdo je poskytovatelem předmětných služeb.
 4. Jaký byl konkrétní předmět smlouvy.

Dále žadatel požadoval sdělní konkrétních údajů, vyplývajících z uzavřených smluv:

 1. Kolik kilometrů byla za každý kalendářní rok dle předmětné smlouvy ujeto a účtováno.
 2. Jaký byl průměrný počet používaných autobusů.
 3. Jaký byl průměrný počet zaměstnanců dodavatele.
 4. Spotřeba PHM v litrech za každý rok.
 5. Poskytnutá a předpokládaná úhrada poskytovateli služeb od objednatele služeb.

V souvislosti s výše uvedeným žadatel požadoval sdělení, zda jsou KÚ LK v souvislosti s uzavřenými smlouvami známy následující údaje:

 1. Průměrná výše tržeb poskytovatele služeb za každý rok plus veškeré další výnosy z předmětné smlouvy
 2. Výše přímých mezd objednatele
 3. Cena spotřebovaných pohonných hmot
 4. Cena oprav a údržby vozidel
 5. Cena použitých pneumatik
 6. Cena ostatního přímého materiálu
 7. Provozní režie
 8. Správní režie
 9. Odpisy

Odpověď na žádost: 

K výše uvedenému KÚ LK zaslal v příloze č. 1 zpracovaný přehled uzavřených smluv a částečně informace dle žadatelovi specifikace. V daném přehledu jsou uvedeny také odkazy na registr smluv, kde jsou jednotlivé smlouvy zveřejněny, a kde jsou některé informace k naleznení.

Podle § 6 odst. 1 InfZ „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Informace týkající se průměrného počtu zaměstnanců, spotřeby PHM v litrech za každý rok a informace o tom jaký byl průměrný počet používaných autobusů u smluv vyspecifikovaných v příloze č. 1,  KÚ LK nemohl poskytnout, protože je nemá a není povinen je mít, a to s ohledem na ust. § 2 odst. 4 InfZ. O tomto KÚ LK vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí informace podle § 15 odst. 1 InfZ.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435