Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zápisy z jednání výběrového řízení konaných před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

28. 08. 2023

Předmět žádosti: žadatel požadoval zápisy z jednání výběrových řízení konaných před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - sp.zn. OZ 301/2023/SPO/VŘ62, sp.zn. OZ 302/2023/SPO/VŘ63, sp.zn. OZ 303/2023/SPO/VŘ64.

KÚ LK žadateli poskytl požadované dokumenty.

Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec právního oddělení
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226435