Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Znalecké posudky v přestupkových řízeních (2020-2022)

16. 08. 2023

Předmět žádosti:

Žadatel žádal o poskytnutí následujících informací:

  1. V kolika procentuálně přestupkových řízeních vedených u KÚ LK za období let 2020, 2021 a 2022 byl jako důkazní prostředek použit znalecký posudek vypracovaný na žádost samotného krajského úřadu?
  2. V jakém konkrétním přestupkovém řízení (za období let 2020, 2021 a 2022) byl nejčastěji zadáván ze strany KÚ LK ke zpracování znalecký posudek jakožto důkazní prostředek?
  3. Kolik průměrně činila odměna znalce za zpracování znaleckého posudku v přestupkovém řízení za období let 2020, 2021 a 2022 zpracovaného na základě požadavku KÚ LK? Kolik byla nejvyšší a nejnižší odměna znalce za zpracování znaleckého posudku v přestupkovém řízení v období let 2020, 2021 a 2022 na základě požadavku KÚ LK?

Odpověď na žádost:

KÚ LK žadateli sdělil, že  za roky 2020 až 2022 si KÚ LK vyžádal v rámci přestupkových řízení vypracování pouze jednoho znaleckého posudku. Konkrétně šlo o přestupkové řízení vedené s dopravcem za porušení § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Odměna znalce činila 16 094 Kč. Tento jeden případ představuje 0, 09 % ze všech přestupkových řízeních vedených KÚ LK v daném období.

Mgr. Martin Hýsek
právník
martin.hysek@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226915