Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ztráta razítka lékaře

28. 07. 2020

Předmět žádosti: Žadatel žádal o informace týkající se postupu při ztrátě, odcizení, falzifikátu razítka lékaře, a to v tomto rozsahu:
- jak často se vyskytne ztráta, odcizení, falzifikát razítka lékaře;
- jaká jsou stanovena opatření, dle jaké platné právní úpravy proti ztrátě, odcizení, falzifikát razítka lékaře;
- kam se obrátit v případě ztráty, odcizení, falzifikát razítka lékaře; jak postupovat;
- jaké platné dokumenty je nutné k tomuto vyplnit.
 

Odpověď: Na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje – odboru zdravotnictví je zveřejněno doporučení, jak postupovat při ztrátě razítka poskytovatele zdravotních služeb nebo tiskopisů receptů – dostupné z: https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page885/Ztraty-razitek-receptu-databaze-pacientu-a-falzifikaty-receptu
Pokud poskytovatel zdravotních služeb zjistí ztrátu, odcizení, falzifikát svého razítka, měl by toto bez zbytečného odkladu oznámit Policii České republiky.
Lékaři (poskytovatelé zdravotních služeb) nemají oznamovací povinnost vůči krajskému úřadu ve věci ztráty, odcizení, falzifikátu razítka, proto nelze zodpovědět otázky:
- jak často se vyskytne ztráta, odcizení, falzifikát razítka lékaře;
- jaké platné dokumenty je nutné k tomuto vyplnit,
neboť danými informacemi KÚ LK nedisponuje.

Mgr. Lenka Fričová
lenka.fricova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226473

Zadejte text