Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Organizace zřizované LK a organizace s majetkovou účasti LK

Název Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
Činnost
Sídlo Česká Lípa, Žitavská 2969, 470 01
62237004
DIČ
Statutární orgán Mgr. Helena Paszeková, ředitel/ka
Telefon 487 829 101, 487 829 103
Fax
E-mail gym-cl@gym-cl.cz
Datová schránka pfgkkf5
WWW https://gymcl.cz/
Dokumenty https://studentgymcl-my.sharepoint.com/personal/gymcl_gymcl_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgymcl%5Fgymcl%5Fcz%2FDocuments%2FDokumenty%2FDokumenty%20%C5%A1koly&ga=1
Bankovní účet odkaz na bankovní účet neuveden
Profil zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Rozpočet https://studentgymcl-my.sharepoint.com/personal/gymcl_gymcl_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgymcl%5Fgymcl%5Fcz%2FDocuments%2FDokumenty%2FDokumenty%20%C5%A1koly&ga=1
Střednědobý výhled rozpočtu https://studentgymcl-my.sharepoint.com/personal/gymcl_gymcl_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgymcl%5Fgymcl%5Fcz%2FDocuments%2FDokumenty%2FDokumenty%20%C5%A1koly&ga=1