Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Organizace zřizované LK a organizace s majetkovou účasti LK

Název Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Činnost Výkon Zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím, zejména správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci území působnosti organizace.
Sídlo České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI.
70946078
DIČ CZ70946078
Statutární orgán Ing. Jan Růžička, ředitel organizace
Telefon + 420 484 809 111 (centrální kontakt)
Fax
E-mail posta@ksslk.cz
Datová schránka bdnkk7w
WWW https://www.ksslk.cz/
Dokumenty https://www.ksslk.cz/zakladni-dokumenty/
Bankovní účet https://www.ksslk.cz/ekonomicke-informace/
Profil zadavatele https://www.ksslk.cz/verejne-zakazky/
Rozpočet https://www.ksslk.cz/ekonomicke-informace/
Střednědobý výhled rozpočtu https://www.ksslk.cz/ekonomicke-informace/