Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Organizace zřizované LK a organizace s majetkovou účasti LK

Název Zoo Liberec, příspěvková organizace
Činnost Organizace má poslání v souladu s právem Evropských společenství přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů a jejich prostředí, a to prostřednictvím chovu jednotlivých druhů v lidské péči, jakožto záložních populací, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů
Sídlo Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1
10973583
DIČ CZ10973583
Statutární orgán MVDr. David Nejedlo, ředitel
Telefon 482 710 649 / 608 014 005
Fax
E-mail info@zooliberec.cz
Datová schránka qayc2yv
WWW https://www.zooliberec.cz/
Dokumenty https://www.zooliberec.cz/o-nas/dokumenty/
Bankovní účet https://www.zooliberec.cz/o-nas/kontakty/
Profil zadavatele https://www.najdivz.cz/profily-zadavatelu/zoo-liberec-prispevkova-organizace-38336/
Rozpočet https://www.zooliberec.cz/o-nas/dokumenty/
Střednědobý výhled rozpočtu https://www.zooliberec.cz/o-nas/dokumenty/