Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad

Organizace zřizované LK a organizace s majetkovou účasti LK

Název / sídlo
00083194
veřejná knihovna s univerzálními fondy, poskytuje knihovnické, informační a kulturně vzdělávací služby krajského rozsahu
Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1
00083232
shromažďuje, uchovává, zpracovává a prezentuje sbírkové předměty, poskytuje odborné a kulturně vzdělávací služby, krajský význam
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1
00083267
shromažďuje, uchovává, zpracovává a prezentuje sbírkové předměty, poskytuje odborné a kulturně vzdělávací služby , celokrajský význam
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 - Staré město
00085804
shromažďuje, uchovává, zpracovává a prezentuje sbírkové předměty, poskytuje odborné a kulturně vzdělávací služby, je centem péče o tradiční lidovou kulturu v kraji
Skálova 71, 511 01 Turnov
00360198
shromažďuje, uchovává, zpracovává a prezentuje sbírkové předměty, poskytuje odborné a kulturně vzdělávací služby
Náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa
10973583
Organizace má poslání v souladu s právem Evropských společenství přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů a jejich prostředí, a to prostřednictvím chovu jednotlivých druhů v lidské péči, jakožto záložních populací, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů
Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1
10973605
Organizace vykonává populárně vědeckou činnost v oblasti kultury, v tomto smyslu slouží široké veřejnosti. Je centrem odborného dění v oblasti profesního zaměření na botaniku a zahradní umění.
Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1